Neurotisch gedrag

Wat is neurotisch gedrag?

Als je neurotisch gedrag vertoont, heb je last van nerveuze spanning. ‘Neurose’ betekent letterlijk het hebben van zwakke zenuwen. Neurotische mensen kunnen last hebben van negatieve stemmingen, kunnen lijden aan gevoelens van schuld, onzekerheid, jaloezie en angst en maken zich eerder zorgen dan anderen. Ze zijn kwetsbaarder voor (negatieve) invloeden van buitenaf die stress veroorzaken. Ook kleine dingen kunnen als problematisch en frustrerend worden ervaren. De term ‘neurose’ wordt in de medische wereld wel gezien als een verouderde aanduiding voor psychiatrische stoornissen zonder psychose en zonder lichamelijke oorzaak.

 

 

 

Neurotisch gedrag of neurotische gevoelens hebben geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak, maar zijn hoofdzakelijk van emotionele aard. Een neurose kan worden gezien als een abnormale belevingsreactie op een conflictsituatie die je niet goed verwerkt (frustratie). Je kunt ook van nature een neurotische persoonlijkheid hebben. Dit kan verder worden aangewakkerd door opvoeding en omstandigheden in je omgeving. Veel mensen hebben in meer of mindere mate last van neurotische gevoelens en gedrag.

Symptomen die kunnen passen bij neurotisch gedrag of gevoelens zijn:

 • Negatieve stemmingen
 • Schuldgevoelens
 • Jaloezie
 • Overbezorgdheid om anderen
 • Slaapstoornissen
 • Fobieën en angsten
 • Vermoeidheid
 • Onzekerheid
 • Depressieve gevoelens

Ieder mens heeft wel eens last van frustraties, daarom lijdt iedereen wel eens aan een neurose. Van kinds af aan heeft elk mens min of meer neurotische karaktertrekken en niet voor rede vatbare angsten, daar leren we mee om te gaan. In sommige gevallen zijn deze eigenschappen zo blijvend en ernstig, dat ze invloed hebben op je levensvreugde en je handelen. Dat wil overigens niet zeggen dat je niet succesvol kunt zijn als je neurotisch bent. Ondanks (of soms mede gedreven door) je gevoelens van schuld, onzekerheid en angst kun je tot grote prestaties komen. Doorgaans proberen neurotische mensen hun ware gevoelens echter zoveel mogelijk te verbergen.

Lichamelijke symptomen van neurose en gedragsuitingen

Een neurose kan ook lichamelijke symptomen tot gevolg hebben. Sommige neurotische mensen zijn bijvoorbeeld niet in staat om te spreken voor een groep, vanwege angst en spanningen. Als gevolg daarvan kan elke situatie die aanleiding geeft tot spreken in het openbaar lichamelijke klachten veroorzaken, zoals:

 • Misselijkheid
 • Beven
 • Overmatig zweten

Dit heeft veel overeenkomsten met een angststoornis.

Neurotische stoornissen

Sommige mensen hebben meer ernstige symptomen van een neurose dan anderen. En sommige vormen van een neurose zijn meer uitgesproken, zoals een dwangneurose. Daarbij gaat de neurose gepaard met dwanghandelingen of -gedachten.

Andere stoornissen die wel als neurose worden getypeerd zijn:

 • Separatieangst (de angst te worden gescheiden van mensen die je dierbaar zijn).
 • Hypochondrie (overbezorgdheid over je eigen gezondheid).
 • Depressie (aanhoudende gevoelens van ongelukkig zijn).
 • Dissociatieve stoornis (gedeelten van de persoonlijkheid zijn in het bewustzijn aanwezig, andere niet).
 • Conversieverschijnselen (uitval van lichamelijke functies zonder lichamelijke defect).

Neurotisch gedrag en gevoelens kunnen worden behandeld door middel van psychotherapie. De behandeling van een neurose is erop gericht dat je jezelf leert zien zoals je in werkelijkheid bent. In de behandeling leer je realistisch te voelen en te denken. Deze behandeling van een neurotische persoonlijkheid kan enige tijd in beslag nemen, omdat gevoelsmatige barrières die je in de loop van de jaren hebt opgebouwd niet in korte tijd kunnen worden weggenomen.

In het geval van een dwangneurose of depressie kunnen ook antidepressiva uitkomst bieden, voorgeschreven door een arts.