Nierontsteking

Wat is een nierontsteking?

In het kort:

 • Een nierontsteking is een ontsteking aan één of beide nieren.
 • De nieren zuiveren van het bloed en voeren afvalstoffen af.
 • Een ontsteking kan de nierfuncties verhinderen.
 • Er zijn verschillende oorzaken waardoor een nierontsteking kan ontstaan, bijvoorbeeld een infectie.
 • De symptomen van een nierontsteking zijn bijvoorbeeld koorts, pijn in de zij en bloedarmoede.
 • Een nierontsteking wordt behandeld met antibiotica of ontstekingsremmers.

Over nierontsteking

Een mens heeft twee nieren. Je nieren spelen een belangrijke rol in het zuiveren van je bloed en het afvoeren van het overschot aan vocht en afvalstoffen uit je lichaam in de vorm van urine. Een ontsteking aan de nieren kan deze processen verstoren.

Een nierontsteking is een ontsteking in één of in beide nieren. Nierontsteking is een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen:

 • Glomerulonefritis
 • Interstitiële nefritis
 • Nierbekkenontsteking (Pyelonefritis)

Glomerulonefritis

Een glomerulonefritis is een onsteking van de nierfilters (glomeruli). De glomeruli liggen in de nierschors (zie plaatje) en filteren het bloed op afvalstoffen. Bij een beschadiging wordt het bloed minder goed gezuiverd en laten de glomeruli ook stoffen via de urine verdwijnen die wel in het lichaam moeten blijven. Bijvoorbeeld eiwitten en bloedcellen.

Interstitiële nefritis

Interstitieel wil zeggen ‘in de tussenruimte’. Het gaat bij de nier om de ruimte in de schors tussen de glomeruli in. Bij een interstitiële nefritis heb je een ontsteking in die tussenruimte.

Pyelonefritis

Een pyelonefritis is een ontsteking van het nierbekken en het nierweefsel daar omheen.

Het is niet altijd duidelijk waardoor glomerulonefritis ontstaat. Soms is er elders in het lichaam een ontsteking die zich verspreid heeft naar de nieren.

Een interstitiële nefritis kan verschillende oorzaken hebben:

 • Een infectie, bijvoorbeeld bij de ziekte van Weil.
 • Overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen, zoals sommige pijnstillers.
 • Een auto-immuunziekte, zoals SLE, waarbij het afweersysteem van het lichaam delen van het eigen lichaam aanvalt.

Vaak ontstaat een pyelonefritis door een blaasontsteking die ‘opstijgt’ via de urineleiders naar de nieren.

De symptomen van glomerulonefritis kunnen zijn:

 • Opgezette enkels en oogleden door het vasthouden van vocht
 • Hoge bloeddruk
 • Je erg vermoeid, zwak voelen
 • Bloedarmoede
 • Jeuk, doordat de afvalstoffen in je lichaam blijven. Dit ontstaat pas in een late fase als de nieren het bloed niet meer kunnen filteren.

De symptomen van interstitiële nefritis kunnen zeer verschillend zijn:

 • Normale hoeveelheden plassen of bijna niet meer
 • Koorts
 • Pijn in de lendenen, (onder in de rug) door vochtophoping rond de nieren

De symptomen van een pyelonfritis zijn:

 • Koorts
 • Koude rillingen
 • Braken
 • Je flink ziek voelen
 • Pijn in de zij

De behandeling van een nierontsteking hangt af van de soort ontsteking en de oorzaak van de ontsteking. Als een infectie op een andere plaats in het lichaam de oorzaak is, moet deze behandeld worden. Door bloed- en urineonderzoek zal onderzocht worden hoe ernstig de ontsteking is. Men kan zien hoe goed je nieren nog functioneren.

Bij glomerulonefritis door een onbekende oorzaak kun je van de arts onstekingsremmers krijgen.

Als je een hoge bloeddruk hebt, krijg je middelen om je bloeddruk te verlagen. Houd je vocht vast en werken de nieren slecht dan krijg je vaak ook plasmiddelen.

Om vast te kunnen stellen of je interstitiële nefritis hebt, wordt er onder verdoving een stukje nierweefsel afgenomen (een nierbiopt) voor onderzoek.

Als je overgevoelig bent voor medicijnen, mag je deze niet meer gebruiken. Is de oorzaak een ontsteking dan kan deze bestreden worden met ontstekingsremmers. Is een auto-immuunziekte de oorzaak, dan wordt deze behandeld.

De behandeling bij een nierbekkenontsteking is altijd antibiotic.

Een glomerulonefritis geneest in de meeste gevallen zonder restverschijnselen. Ook de interstitiële nefritis veroorzaakt door een infectie of overgevoeligheid kan zonder restverschijnselen genezen. Een nierbekkenontsteking verloopt in het algemeen zonder complicaties als je op tijd met antibiotica begint. Bij een nierontsteking door een auto-immunziekte heb je grotere kans dat je nieren slecht blijven functioneren. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat je nieren enige tijd of langer gespoeld (gedialyseerd) moeten worden. In een enkel geval zullen je nieren ook na een glomerulonefritis gespoeld moeten worden.