Ooggezwel

Wat is een ooggezwel?

Een gezwel van het oog is gelukkig erg zeldzaam. De meest voorkomende tumor is een kwaadaardig gezwel (melanoom) dat lijkt op een vorm van huidkanker. Meestal wordt deze tumor ontdekt bij een routine onderzoek door een arts.

De tumor is meestal pijnloos en betreft slechts een oog. Soms begint de patient zelf te klagen over een geleidelijk verlies van een gedeelte van het gezichtsvermogen van het aangetaste oog.

Een retinoblastoom is een kwaadaardige tumor die meestal voorkomt bij kinderen onder de vijf jaar. Meestal is scheelzien het enige verschijnsel. De ziekte is meestal erfelijk en het is belangrijk bij oogklachten een arts te raadplegen en eventueel te vermelden dat er retinoblastomen in de familie voorkomen.

Behandeling

De arts kan een fluorescentie-angiogram laten maken, waarmee de aard van het gezwel kan worden vastgesteld. Bij jonge volwassenen bestaat de gebruikelijke behandeling in de verwijdering van het betrokken oog om te voorkomen dat het gezwel zich naar andere delen van het lichaam verspreidt.

Bij oudere mensen waarbij het gezwel slechts zeer langzaam groeit en het gezichtsvermogen niet bedreigt, is het meestal het best het oog met rust te laten.

Wordt retinoblastoom in een vroeg stadium ontdekt dan is behandeling door bestraling goed mogelijk. Is het gezwel echter te groot dan zal het oog verwijderd moeten worden. Om uitzaaiing te voorkomen.