Oogverwonding

Wat is oogverwonding?

Een oogverwonding kan ontstaan tijdens sporten (voetbal, basketbal, tennis enzovoorts), door vuil dat in het oog waait, door chemische stoffen die opspetteren enzovoorts.

Verwondingen van het oog kunnen worden onderverdeeld in een oppervlakkige en een diepere verwonding.

Oppervlakkige oogverwonding

Een oppervlakkige verwonding kan worden veroorzaakt door stomp geweld (een vuistslag) of door een irriterende stof of scherp deeltje. De klachten en verschijnselen kunnen variëren van irritatie en/of roodheid tot al of niet plotselinge pijn in het oog en eventueel verslechtering van het gezichtsvermogen.

Diepe oogverwonding

Een diepe verwonding ontstaat meestal door een verkeersongeluk of een ongeluk op het werk. Iedereen die werkzaamheden verricht waarbij de kans bestaat op het ontstaan van oogverwondingen, moet een oogbeschermende uitrusting gebruiken. De werkgever is verplicht deze ter beschikking te stellen en toe te zien op het juiste gebruik ervan.

Een beschadiging van het oog is gevaarlijk, omdat hierdoor blindheid kan ontstaan. Raadpleeg dan ook direct een arts wanneer een kleine of grote beschadiging van het oog optreedt.