Otosclerose

Wat is otosclerose?

Otosclerose is een botafwijking (abnormale groei) aan de ingang van het binnenoor, waardoor de onderkant van de stijgbeugel vastgroeit. De stijgbeugel is een klein botje dat behoort te gaan trillen nadat een geluidsgolf het trommelvlies bereikt heeft en door hamer en aambeeld (twee andere botjes van het middenoor) is voortgeleid.

Ongeveer 1 op de 250 mensen lijdt aan otosclerose, van wie tweemaal zoveel vrouwen als mannen. In 50% van de gevallen komt de ziekte die meestal optreedt tussen het twintigste en veertigste levensjaar, ook in de familie voor.

Symptomen

Het gevolg van dit ziekteproces is een toenemende doofheid. Bij ongeveer 80% van alle mensen met deze ziekte zijn beide oren, tegelijk of na elkaar, aangetast. Soms is sprake van oorsuizen en perioden met duizeligheid.