Ouderdoms-verwardheid

Wat is (de oorzaak van) ouderdoms-verwardheid?

Verwardheid op oudere leeftijd kan worden veroorzaakt door infecties van longen of urinewegen, beroertes, hartaanvallen, een inwendige bloeding, vitaminetekort, medicijngebruik, ernstige temperatuursdalingen (hypothermie), een laag bloedsuikergehalte of depressiviteit. De verwarring, gejaagdheid of slaperigheid die het uitvloeisel zijn van dergelijke aandoeningen zijn in tweeërlei opzicht anders dan de symptomen van de hieronder vermelde seniele dementie: ze ontwikkelen zich meestal binnen een of twee dagen en bij een juiste behandeling van het fundamentele ongemak verdwijnen ze weer.

Dementie

Daarnaast wordt een echte dementie soms veroorzaakt door misbruik van alcohol of drugs of door vitaminegebrek, geringe schildklierwerking, syfilis of hersenaandoeningen zoals tumoren of bloedingen. Heel dikwijls worden de uiterlijke kentekenen van 'seniliteit' minder wanneer een dergelijke aandoening wordt behandeld.

Alzheimer

Een ernstige, regelmatig voorkomende oorzaak is de seniele dementie (ziekte van Alzheimer). Dit is een niet te genezen aandoening die langzaam en verraderlijk begint en waarbij een geleidelijk verval van het normaal functioneren van de geest centraal staat. Ongeveer 1 op de 10 mensen boven de 65 lijdt aan deze ziekte en dit getal stijgt naar 1 op 5 bij mensen van boven de 80. Kenmerkend zijn vergeetachtigheid, verwardheid en verlies van contact met de dagelijkse werkelijkheid. De oorzaak is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk ligt een combinatie van bloedvatverandering (aderverkalking) en afbraak van hersencellen aan de ziekte ten grondslag.