Overmatig bloedverlies bij menstruatie

Wat is overmatig bloedverlies bij menstruatie?

Een nauwkeurige definitie van overmatig bloedverlies is er niet. Verlies van stolsels (dikke brokken) en bloedarmoede worden meestal beschouwd als kenmerken. De hoeveelheid menstruatiebloed is onder andere afhankelijk van de dikte van het opgebouwde baarmoederslijmvlies. Hormonen, die door de eierstokken worden gemaakt, zorgen voor de opbouw van dit slijmvlies. Als de hormoonspiegel daalt wordt het slijmvlies afgestoten en zo ontstaat er een bloeding: de menstruatie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft één op de vijf vrouwen te maken met overmatig bloedverlies bij menstruatie. Overmatig bloedverlies is vervelend, maar kan meestal geen kwaad. Sommige vrouwen menstrueren al van jongs af aan hevig. Zij weten nauwelijks anders en hebben geleerd ermee te leven. Bij veel vrouwen ontstaat de klacht na het dertigste of veertigste jaar, soms na het stoppen van de pil.

Overmatig bloedverlies kan verschillende oorzaken hebben. Je hebt een verhoogd risico op hevig menstrueel bloedverlies, als je:

 • Overgewicht hebt
 • Nooit zwanger bent geweest
 • Gestopt bent met de pil
 • Schildklierafwijkingen of diabetes hebt
 • Ouder bent dan 35 jaar

Een verstoorde hormoonbalans hebt. De hormoonproductie wordt onregelmatiger naarmate de overgang nadert. Hierdoor wordt soms veel slijmvlies opgebouwd wat voor sterke bloedingen kan zorgen.

Ook de baarmoeder zelf kan een rol spelen bij overmatig bloedverlies. De baarmoeder, die de vorm en grootte van een peer heeft, bestaat uit een spierwand. De spierwand is bekleed met slijmvlies. De wanden liggen tegen elkaar aan, zodat er in wezen geen sprake is van een echte holte. Veranderingen in de vorm van deze "holte" - bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een poliep, een bijna altijd goedaardig gezwelletje, of een myoompje (vleesboompje) - kunnen echter overmatig bloedverlies tot gevolg hebben. Bij een baarmoeder met veel grote myomen kan er sprake zijn van hevig bloedverlies.

Een enkele keer kan de oorzaak gelegen zijn in afwijkingen in de bloedstolling zoals bij de ziekte van Von Willebrand of medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden.

Het verliezen van extra bloed tijdens je menstruatie is niet levensbedreigend. Wel is het een slopende aandoening, die ook bij de gynaecoloog een vaak gehoorde klacht is. Bij hevig bloedverlies kan je last krijgen van:

 • Hevige menstruatiepijn
 • Vermoeidheid
 • Bloedarmoede
 • Psychische klachten

Daarnaast remt hevig menstrueel bloedverlies je in je dagelijks bezigheden en sociale activiteiten. Uit de praktijk blijkt dat veel vrouwen met dergelijke heftige klachten blijven doorlopen, onder het mom van 'kiezen op elkaar – het zal er wel bij horen'. Ook hopen zij dat het vanzelf wel minder zal worden. Pas als de klachten zo erg worden dat ze het dagelijks leven compleet in de war schoppen, wordt de dokter geraadpleegd.

Er bestaan meerdere behandelingen die het overmatig bloedverlies doen verminderen. Als de gynaecoloog geen duidelijke verklaring heeft voor de hevig menstruaties, zijn verschillende behandelingen mogelijk:

 • Medicatie zonder hormonen, zoals pijnstillers
 • Medicatie met hormonen, zoals de (prik)pil en hormoonspiraaltje
 • Operatieve behandeling van het baarmoederslijmvlies waarbij de gynaecoloog, onder plaatselijke of algehele verdoving, het slijmvlies van de baarmoederwand verwijderd met behulp van een nauwkeurige hoeveelheid radiofrequentie-energie.
 • Verwijdering van de baarmoeder

Wanneer er een lichamelijke oorzaak aangetoond wordt, zoals poliepen of vleesbomen in de baarmoederholte, kan de gynaecoloog deze verwijderen via een ingreep met de kijkbuis (hysteroscoop). Ook kan met medicatie de klachten van de poliep of vleesboom verminderd worden. Als dit niet voldoende helpt dan kan de gynaecoloog ook adviseren om de baarmoeder te verwijderen.

Na de behandeling neemt het bloedverlies af en soms vindt er helemaal geen bloeding meer plaats. Je arts kan aan de hand van de klachten een gepaste behandeling adviseren.