Overmatige bezorgdheid

Wat is overmatige bezorgdheid?

Bij overmatige bezorgdheid maak je je voortdurend zorgen over van alles. Het is heel normaal dat je je weleens zorgt maakt. Als er een aanwijsbare reden is om je zorgen te maken, bijvoorbeeld bij ziekte, gezinsproblemen of inspanningen op het werk, is het niet vreemd als je bezorgd bent, tobt en piekert. Maar wanneer de gewone "dagelijkse zorgen" veranderen in "alle dagen zorgen", kan er meer aan de hand zijn. Dan kun je last hebben van overmatige bezorgdheid.

Gevoelens

Wanneer je overmatig bezorgd bent dan kun je te maken krijgen met deze gevoelens:

 • Niet kunnen stoppen met piekeren en tobben over van alles
 • Een voortduren angstig gevoel van dreigend onheil
 • Rusteloosheid
 • Concentratieklachten
 • Slaapproblemen
 • Spanning
 • Prikkelbaarheid
 • Hartkloppingen
 • Transpireren
 • Ademnood
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid

Wanneer overmatige bezorgdheid langere tijd (minimaal zes maanden) aanhoudt, en niet meer in relatie staat tot datgene waar het om gaat, spreken artsen van een gegeneraliseerde angststoornis. Je hebt dan te maken met oncontroleerbare klachten. Soms is er zelfs sprake van bezorgdheid dat niet naar iets of een situatie gericht is. Ook bij depressie komt overmatige bezorgdheid en piekeren geregeld voor.

Vaak is er geen sprake van één echte oorzaak voor het ontstaan van overmatige bezorgdheid. Meestal ligt de oorzaak in een combinatie van lichamelijke danwel psychische oorzaken en bepaalde persoonlijke ervaringen.

Lichamelijke oorzaken

 • Lichamelijke afwijkingen zoals een te snel werkende schildklier of een tekort aan bepaalde 'boodschapperstoffen' in de hersenen (die nodig zijn voor het versturen en verwerken van informatie).
 • Gebruik van te veel cafeïne, alcohol of drugs

Psychische oorzaken

 • Bepaalde erfelijke factoren, zoals je karaktereigenschappen of de kans op angststoornissen en /of depressies
 • De manier waarop je hebt aangeleerd om te gaan met problemen en lastige situaties

Gegeneraliseerde Angststoornis gaat in de meeste gevallen niet vanzelf over. Zonder behandeling blijft de aandoening voortbestaan, al zullen de klachten de ene keer wat minder zijn en op andere tijden weer erger. Een goede behandeling kan een hele verbetering betekenen.

Er zijn verschillende mogelijkheden. De huisarts of een psycholoog kan beginnen met een kortdurende behandeling met ontspanningsoefeningen en kortdurende gesprekstherapie. Eventueel kan de arts kortdurende rustgevende medicatie of slaapmiddelen geven. Als er een langer durende behandeling nodig is, kan de arts ontspanningsoefeningen, gesprekken of gedragstherapie adviseren. Dat gebeurt meestal bij een psycholoog. De huisarts (of een psychiater) kan je ook een behandeling met geneesmiddelen voorschrijven.

Medicijnen bij overmatige bezorgdheid

De huisarts of een psychiater kan besluiten geneesmiddelen voor te schrijven. Voor een kortdurende behandeling zijn dat vaak rustgevende middelen. Het nadeel van deze geneesmiddelen is dat ze versuffend kunnen werken en bij langdurig gebruik verslavend kunnen zijn.

Tegenwoordig is er een geneesmiddel voor de behandeling van een Gegeneraliseerde Angststoornis. Dit geneesmiddel is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van depressie, maar het blijkt ook effectief te zijn voor de behandeling van Gegeneraliseerde Angststoornis. Je zou dit ook de anti-piekerpil kunnen noemen.