Overwerktheid

Wat is overwerktheid?

Een normaal werk- en levensritme levert voor de meeste mensen geen problemen op. Wanneer iemands werktaken echter te zwaar zijn, de gemaakte uren te veel of de werksfeer niet plezierig, ontstaat vaak stress. Als binnen afzienbare tijd veranderingen optreden waardoor de stress weer verdwijnt, is er meestal niets aan de hand. Blijft deze situatie echter langer bestaan dan bestaat de kans dat je overwerkt raakt.

Symptomen

Overwerktheid uit zich meestal in lichamelijke- en niet lichamelijke klachten. Moeheid, spierzwakte, hoofdpijn, een verzwakt afweersysteem, depressiviteit en humeurigheid zijn veel voorkomende verschijnselen.

Behandeling

Probeer zelf de situatie te veranderen of vraag iemand om hulp. Bij een verandering van de werkomstandigheden zullen de klachten dikwijls weer snel verdwijnen. Zo niet, raadpleeg dan de huisarts bij aanhoudende klachten van overwerktheid.