Parasitaire infectie

Een parasiet is een plantaardig of dierlijk organisme dat zich ten koste van een ander levend organisme (de gastheer) voedt. Parasieten variëren van microscopisch kleine, eencellige organismen, protozoa genaamd, zoals de malariaparasiet, tot grotere meercellige organismen zoals bijvoorbeeld de lintworm en de spoelworm. De parasiet kan zich voeden met het door de gastheer opgenomen voedsel of met weefsel van de gastheer.

Sommige parasieten zijn ziekteverwekkend. Andere daarentegen veroorzaken niet of nauwelijks schade aan de gastheer. Voorbeelden van gevaarlijke infecties veroorzaakt door een parasiet zijn malaria, gele koorts en de slaapziekte.

De parasiet veroorzaakt in het menselijk lichaam schade door verwonding en/of giftige stoffen. Een parasitaire infectie veroorzaakt in het lichaam zeer uiteenlopende reacties die kenmerkend zijn voor de specifieke parasiet.