Paroxysmale hemicrania

Wat is paroxysmale hemicrania?

Paroxysmale hemicrania is een zeldzame variant van clusterhoofdpijn die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. De aanvallen lijken op die van clusterhoofdpijn, maar onderscheiden zich door de hogere frequentie en kortere duur.

Er wordt net als bij clusterhoofdpijn een onderscheid gemaakt tussen episodische en chronische paroxysmale hemicrania waarbij de chronische variant het meest voorkomt. Je mag pas van de chronische variant spreken als je:

 • Minimaal 20 aanvallen hebt gehad
 • Gedurende de helft van de tijd je meer dan vijf aanvallen per dag hebt
 • De duur van je aanval tussen de twee en 30 minuten ligt
 • De pijn en bijkomende symptomen maar aan één kant van je gezicht voorkomen
 • De pijn goed reageert op een behandeling met indometacine
 • Er geen aanwijzing is voor een onderliggende oorzaak

Je spreekt van het episodische type als je de symptomen van paroxysmale hemicrania in een periode van zeven dagen tot één jaar hebt gehad met minimaal één maand als pijnvrije periode.

Paroxysmale hemicrania

De oorzaak van paroxysmale hemicrania is nog onbekend. Er wordt gedacht dat het te maken heeft met vaatverwijding van je halsvaten en een afwijking van je hypothalamus, dat een onderdeel is van je hersenen. Een eventuele onderliggende ziekte moet worden uitgesloten. Hiervoor wordt vaak een MRI-scan gemaakt van je hoofd.

De symptomen van paroxysmale hemicrania zijn gelijk aan die van clusterhoofdpijn. Je hebt aanvallen van een hevige, borende pijn, rondom of achter je oog, aan één kant van je gezicht. De hoofdpijn gaat vaak gepaard met:

 • Tranend oog
 • Rood oog
 • Verstopte neus
 • Loopneus
 • Afhangend ooglid
 • Verkleinde pupil

Het afhangend ooglid en de verkleinde pupil horen bij het Horner syndroom.

 

Bij paroxysmale hemicrania duren de aanvallen tussen de twee en 30 minuten. De aanvallen komen meestal meer dan vijf keer per dag voor.

De behandeling van paroxysmale hemicrania bestaat meestal uit het slikken van medicijnen. Je kunt een aanval direct behandelen met indometacine. Indometacine is een ontstekingsremmende pijnstiller, ook wel NSAID genoemd. Als je niet tegen Indometacine kunt, kun je vaak verapamil of acetazolamide slikken.