Polsbreuk (Fractuur van Colles)

Polsbreuk (Fractuur van Colles)

De pols vormt het gewricht tussen de onderarm en de hand. Polsbreuken ontstaan meestal door een val op de gestrekte of licht gebogen arm. De fractuur van Colles is een veel voorkomende specifieke polsbreuk van het uiterste deel van het onderarmbeen (spaakbeen). Er is verplaatsing van het bot, zwelling en pijn.

Behandeling

Snelle en juiste behandeling (rechtzetten van de pols) is noodzakelijk, omdat scheefstand kan leiden tot beperking van de beweging. De behandeling bestaat uit een gipsspalk. Na vier weken wordt meestal het gips verwijderd en kan oefening beginnen.