Polymyositis

Wat is polymyositis?

Polymyositis is een ontsteking van de spieren, meestal die van de schouder en het bekken. Bij polymyositsis treedt krachtsvermindering en pijn in de ontstoken spieren op. Vaak is de lichaamstemperatuur verhoogd.

Er ontstaat in het bijzonder een gevaarlijke situatie als de keelspieren aangedaan zijn, waardoor ernstige slikproblemen kunnen ontstaan. Ook kunnen ademhalingsproblemen ontstaan.

De ziekte kan spontaan verdwijnen na verloop van enkele maanden tot jaren, maar kan ook dodelijk zijn.

Oorzaken

De oorzaak van de aandoening is niet bekend, hoewel men aanneemt dat het om een auto-immuun proces gaat.

Diagnose

Om een diagnose te kunnen stellen zijn een aantal onderzoeken nodig: een lichamelijk onderzoek, een bloedonderzoek, een electromyografisch onderzoek (om de ontstekingsactiviteit te meten) en een spierbiopt.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de verschijnselen van de ziekte te verlichten. Gewoonlijk wordt er een hoge dosis corticosteroïden voorgeschreven om de ontstekingen te remmen. Fysiotherapie kan helpen om verzwakking en verschrompeling van de aangetaste spieren tot een minimum te beperken.