Radiolis leasie

Wat is Radiolis leasie?

Bij Radiolis leasie of een dropping hand hangt je hand slapjes naar beneden, doordat een van de drie grote armzenuwen (de nervus radialis) beschadigd is. Deze zenuw zit aan de bovenzijde van je bovenarm en loopt zo via je onderarm door naar je duim. Door deze zenuw kun je je hand ten opzichte van je onderarm bewegen: strekken, maar ook buigen. Een beschadiging zorgt er dus voor dat je je hand niet meer kunt strekken.

Een Radiolis leasie of dropping hand wordt ook wel nervus radiolis leasie, valhand, slappe pols of radialis neuropathie genoemd.

Oorzaken

De oorzaken van een dropping hand zijn divers. Het kan het gevolg zijn van een breuk aan de bovenarm waarbij de zenuwen aangetast zijn. Ook kan een zenuwbeschadiging optreden als de druk op de zenuw (te) groot wordt. Bijvoorbeeld als je tijdens het slapen te lang op je bovenarm ligt of als je bedlegerig bent en te lang op je arm leunt. Bijt- en snijwonden zijn ook soms oorzaak van een dropping hand.

Symptomen

In het meest typische geval is er sprake van een verlamming van de pols en vingerstrekkers. Je kunt je arm en vingers dan niet bewegen. Je pols hangt slap.

Maar het kan ook zijn dat symptomen zich beperken tot gevoelloosheid in je vingers en een tintelend gevoel aan de achterkant van je duim, wijsvinger en onderarm. Vaak gaat dit gepaard met krachtverlies waardoor het moeilijker is om:

  • Je elleboog te strekken
  • Je onderarm te draaien
  • Je pols te strekken
  • Je duim te bewegen

Diagnose

Je arts kan op basis van je klachten en onderzoek van je handfunctie al een voorlopige diagnose stellen. Voor een definitieve diagnose zal hij je doorverwijzen naar het ziekenhuis. Daar krijg je een EMG, of in meer uitzonderlijke gevallen: een zenuwechografie. Bij een EMG wordt de functie van je zenuwen onderzocht door kleine stroomstootjes te geven op je bovenarm. Dit geeft een prikkelend of kloppend gevoel, soms doet het zelfs een beetje pijn. Bij een echografie wordt een beeld van de zenuw gemaakt met ultra-geluidsgolven.

Behandeling

De behandeling van een dropping hand is afhankelijk van de oorzaak en ernst van de klachten. Als de slappe pols het gevolg is van druk, dan is rustig afwachten de beste remedie. Ook bij een botbreuk is het verstandig om eerst de genezing daarvan af te wachten. Je handfunctie kan dan vanzelf weer bijtrekken. Als na drie maanden nog geen vooruitgang zichtbaar is, dan kan een (pees)operatie nodig zijn.

Elektrotherapie

Bij een gehele of gedeelte handverlamming is elektrotherapie een optie. Bij deze therapievorm worden de arm- en handspieren, die door de zenuwbeschadiging niet of nauwelijks worden aangestuurd, gestimuleerd. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat de oorspronkelijke beweeglijkheid terugkomt. Ook een steunspalk en andere fysiotherapieoefeningen kunnen hierbij helpen. Als herstel uitblijft, dan is een (pees)operatie het laatste redmiddel.