Ruggenmergtumor

Wat is een ruggenmergtumor?

Het ruggenmerg vormt een onderdeel van het centrale zenuwstelsel en bevindt zich in het wervelkanaal. Lange zenuwbanen lopen vanuit de hersenstam richting het staartbeen. Zenuwen voor beweging en gevoel ontspringen vanuit het ruggenmerg en lopen van daaruit door het gehele lichaam. Het wervelkanaal is een smal kanaal omgeven door harde benige wervels.

Ruggenmergtumoren lijken veel op hersentumoren, maar de symptomen ervan zijn anders.

Symptomen

Wat precies de symptomen zijn, hangt af van de plaats van de tumor en de zenuwen die erdoor beschadigd worden of in verdrukking komen.

  • Het meest kenmerkende symptoom is een hardnekkige rugpijn. Meestal ontstaat één of andere vorm van functie-uitval die zich uit in gevoels- en bewegingsstoornissen.
  • Soms kan iemand het koud krijgen of gevoelloos worden.
  • Ook kan er sprake zijn van spierzwakte in één of meer ledematen en/of moeilijkheden bij de urinelozing en stoelgang.

Diagnose

Mocht je symptomen waarnemen die op de mogelijkheid duiden van een gezwel in het ruggenmerg, dan zal je dokter je waarschijnlijk verwijzen naar een neuroloog voor een lichaamsonderzoek, voor een CT of MRI en misschien voor andere diagnostische tests.

De ruggenmergtumoren worden verdeeld in astrocytomen, ependymomen en lipomen:

  • Astrocytoom: Dit is een tumor die uitgaat van de steuncellen (astrocyten) van het ruggenmerg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen goedaardige en kwaadaardige astrocytomen. De goedaardige soort komt drie keer vaker voor dan de kwaadaardige. In beide gevallen is het vaak niet goed mogelijk om het tumorweefsel van het ruggenmergweefsel te onderscheiden, waardoor radicale (totale) verwijdering vaak niet mogelijk is.
  • Ependymoom: Deze tumor ontstaat uit de cellen die de bekleding vormen van het centrale kanaal (ependymcellen) van het ruggenmerg. In tegenstelling tot de astrocytomen zijn de ependymomen vaak goed afgrensbaar van het omgevende ruggenmerg, waardoor radicale operatieve verwijdering vaker mogelijk is. Ze komen bovendien nogal eens voor in het onderste deel van het wervelkanaal, waar zich alleen nog de zenuwwortels bevinden.
  • Lipoom: Dit type tumor bestaat uit vetcellen, en komt meestal voor in het kader van spina bifida. Radicale verwijdering is meestal niet mogelijk.
  • Als een ruggenmergtumor wordt gevonden, kunnen operatief stukjes van de omliggende wervels orden afgesneden, waardoor de druk op de zenuwen verminderd wordt. Meestal verdwijnen hierdoor de pijn en andere symptomen onmiddellijk. Net als bij hersentumoren hangt de verder behandeling af van factoren zoals de soort, omvang en plaats van het gezwel.