Scrotum met uitgezette aders

Wat is een scrotum met uitgezette aders?

Uitgezette bloedvaten op het scrotum (de balzak) duiden op de aandoening varicokèle. Dit is geen ernstige aandoening, te vergelijken met spataders. Terugstromen van bloed wordt voorkomen door klepjes in de aders. Spataders zijn uitgezette aders, waarbij deze kleppen niet goed functioneren. Dit wordt meestal veroorzaakt door drukverhoging in de bovenliggende aders.

De varicokèle bevindt zich meestal links in de balzak. Dit komt doordat de linkerader een vrij lang verloop heeft en uitmondt in de linkernierader.

Oorzaken

Drukverhoging in deze nierader kan het gevolg zijn van uitwendige druk op de ader door de grote lichaamsslagader (aorta) en een grote darmslagader. Hierdoor stroomt het bloed terug naar de testikel en veroorzaakt een temperatuurverhoging en een verminderde afvoer van afvalstoffen uit de testikel.

Symptomen

Deze omstandigheden zijn nadelig voor uw spermaproductie en kunnen ook een kleinere testikel tot gevolg hebben. Zwelling, trekkende pijn vooral na inspanning bepalen het ziektebeeld.

Behandeling

De oorzaak van de aandoening is vaak niet bekend. Nauwsluitend ondergoed kan het ongemak verlichten. Meestal is verdere behandeling niet noodzakelijk, tenzij bijkomende klachten ontstaan. Raadpleeg bij problemen de huisarts.

Embolisatie

Een varicocèle kan worden behandeld door een embolisatie of een operatie. Beide behandelingen hebben voor- en nadelen: Een embolisatie wordt verricht via een katheter (een dun kunststof slangetje) die in de lies worden ingebracht tot in de ader. De ader wordt afgesloten door kunststofmateriaal. Bij een embolisatie hoef je niet onder narcose en is de herstelperiode kort. Nadelen van embolisatie zijn de lange duur van de ingreep (lang stil liggen) en de grote kans dat de ingreep mislukt, zodat alsnog een operatie nodig is. Na de embolisatie moet u enkele uren in het ziekenhuis blijven in verband met het risico op nabloeding in de lies.

Operatie

Operatie van de varicocèle vindt plaats onder algehele narcose. Het is een kortdurende ingreep, waarbij net boven de lies, in de buik, de ader wordt opgezocht en afgebonden. De ingreep kan meestal in dagbehandeling plaatsvinden. Uw herstel na de operatie bedraagt ongeveer een week. De resultaten van de operatie zijn goed: de kans op een terugkerende varicocèle na de ingreep is slechts vijf procent.