Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is een zeer treurig, maar (helaas) bekend verschijnsel. Vooral vrouwen zijn slachtoffer van seksueel misbruik. Indien er tegen de wil van een persoon in seksuele handelingen worden verricht is er sprake van seksueel misbruik.

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen aangifte doen bij de politie en/of zich wenden tot gespecialiseerde instanties. De huisarts is een vertrouwenspersoon met beroepsgeheim. Hij/zij kan luisteren, hulp bieden en (eventueel) herhaling trachten te voorkomen. Het doen van aangifte is een moeilijke maar wel belangrijke stap voor het slachtoffer en kan mogelijke toekomstige slachtoffers voorkomen.

Overigens kunnen ook mannen slachtoffer worden van seksueel misbruik en kunnen vrouwen ook daders zijn.