Snijwond

Wat is een snijwond?

Een snijwond is een wond aan je huid of slijmvlies. Je huid bestaat uit verschillende lagen:

 • De opperhuid
 • De lederhuid
 • Het onderhuids bindweefsel

Een snijwond kan zich beperken tot de opperhuid, maar kan ook doordringen tot het onderhuids bindweefsel. In heel ernstige gevallen kan zelfs het onderliggende weefsel geraakt worden. Je kunt hierbij denken aan pezen, spieren of zenuwen. De meeste snijwonden kun je zelf behandelen, maar in sommige gevallen is een behandeling door een arts noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een diepe snijwond.

De ernst van de snee wordt bepaald door:

 • De diepte
 • De vorm
 • De lengte
 • De mate van vervuiling
 • Of er een (slag)ader of andere belangrijke structuur geraakt is

Een snijwond wordt veroorzaakt door een scherp voorwerp of een scherpe rand. Deze beschadigt de huid of je slijmvlies.

Symptomen of kenmerken die kunnen voorkomen bij een snijwond zijn:

 • Huidbeschadiging
 • Zenuwschade
 • Peesletsel
 • Bloed
 • Pijn

In principe zijn de meeste snijwonden gemakkelijk zelf te behandelen. Als je de snijwond zelf besluit te verzorgen dan moet je het volgende doen:

 • De wond even laten doorbloeden
 • De wond schoonspoelen met lauw water
 • De wond ontsmetten
 • De wond bedekken met een pleister
 • De wond rust geven
 • De pleister dagelijks verschonen

De genezing van een snijwond hangt nauw samen met de aard en de omvang van de wond. Hoe gecompliceerder de snijwond, des te langer de genezingsduur zal zijn. De meeste (schone) snijwonden zijn binnen twee dagen grotendeels genezen waarbij ook geldt dat een wond die met rust wordt gelaten sneller geneest.

Toch zijn er snijwonden die beter door een arts behandeld kunnen worden. Het is belangrijk om naar je huisarts te gaan als er sprake is van:

 • Een diepe wond. Er is sprake van een diepe wond als je wond dieper is dan drie millimeter.
 • Een vieze wond
 • Ernstig bloedverlies. Als je de wond tien minuten hebt dichtgedrukt en het toch nog bloed, dan is het verstandig om direct naar je huisarts te gaan. Ook bij een slagaderlijke bloeding is het belangrijk om direct contact op te nemen met je huisarts en goed af te drukken.
 • Een wond waarbij je een pees of een spier geraakt hebt. Een goede behandeling is in dit geval noodzakelijk om toekomstig gebruik van het lichaamsdeel te verzekeren.
 • Aanwijzingen dat je een botbreuk of botontwrichting hebt
 • Als de pijn en zwelling een paar uur na het ongeval erger worden
 • Als je het betreffende lichaamsdeel niet meer kunt bewegen
 • Als je in shock raakt
 • Als er na enkele dagen sprake is van een ontsteking

Je huisarts kan ervoor kiezen om de wond ter plaatste te behandelen of je door te sturen naar de Spoedeisende Hulp.

De arts kan een snijwond op verschillende manieren behandelen:

 • Hechten
 • Nieten
 • Een tetanus-injectie als het snijvoorwerp niet schoon was en je onvoldoende beschermd bent