Thoracic outlet syndroom

Wat is het thoracic outlet syndroom?

Het thoracic outlet syndroom (of thoracic outlet compression syndrome) is een verzamelnaam voor afwijkingen en verschijnselen die te maken hebben met een afklemming in het hoofd/halsgebied.

Oorzaken

Door verschillende oorzaken kunnen zenuwen en bloedvaten in dit gebied bekneld raken. Oorzaken kunnen zijn: een verkeerde houding, een chronische ziekte, een beroep waardoor je veel in dezelfde houding werkt of een hoger gelegen eerste rib. Ook mensen op leeftijd hebben vaker klachten die bij dit syndroom passen.

Symptomen

Dit geeft pijn op de plek waar de beknelling zit die uit kan stralen naar de hals, de oksel, de schouder of de arm. De pijn wordt erger als je veel doet met de pijnlijke arm en ook 's nachts neemt de pijn soms toe. De vingers kunnen koud aanvoelen en bleek zien.

Diagnose

Om te bepalen waardoor de klachten precies ontstaan, kan röntgenonderzoek worden gedaan. Ook onderzoek van de bloedvaten kan zinvol zijn.

Behandeling

De behandeling is er in eerste instantie op gericht om de druk op de aangedane plek te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld met oefeningen om je houding te verbeteren. Probeer bewegingen waarbij de pijn optreedt zoveel mogelijk te vermijden. Soms kan een operatie nodig zijn.