Tremor

Wat is tremor?

Een tremor is een onwillekeurige, ritmische beving of trilling van een bepaald lichaamsdeel, die het dagelijks functioneren beïnvloedt. Bij een tremor trillen vaak de handen of armen, maar tremor kan ook in andere lichaamsdelen zoals de benen, romp, hoofd of stembanden plaatsvinden. Factoren zoals een te snel werkende schildklier, alcoholontwenning, veel koffie, lichamelijke en geestelijke stress, angst, vermoeidheid of het gebruik van stimulerende middelen zorgen voor een meer merkbare tremor. Bekende aandoeningen waarbij een tremor kan optreden zijn de ziekte van Parkinson en multiple sclerose (MS).

 

 

 

Er zijn verschillende soorten tremor, die onderscheiden worden op basis van de frequentie (de hoeveelheid trillingen per seconde), de grootte van de uitslag (grote of kleine trilling) en wanneer het trillen optreedt (in rust of bij bewegen). Elke tremorsoort heeft een andere oorzaak en andere symptomen.

Fysiologische tremor

Een fysiologische tremor is een tremor die iedereen weleens heeft. De trillingen zijn vaak zo klein, dat ze met het blote oog niet zichtbaar zijn. Alleen in bepaalde omstandigheden, zoals bij inspanning, stress of vermoeidheid, is deze soort tremor zichtbaar.

Rusttremor

Een rusttremor treedt op als de spieren in rust zijn. De tremor is langzaam en grof en komt vaak alleen voor in handen of vingers. Een rusttremor kan verschillende oorzaken hebben:

 • Ziekte van Parkinson
 • Gebruik van bepaalde geneesmiddelen (zoals lithium en antipsychotica)
 • Vergiftiging met zware metalen

Intentietremor

Een intentietremor is een langzame, grove tremor die optreedt aan het einde van een bewuste beweging. Deze tremor kan verergeren bij een activiteit. Veelvoorkomende oorzaken zijn:

 • Beroerte
 • Multiple sclerose
 • Ziekte van Wilson
 • Alcoholisme
 • Overmatig gebruik van kalmerende middelen
 • Overmatig gebruik van middelen tegen epilepsie
 • Flapping tremor

Een flapping tremor is een grove, langzame aritmische tremor die optreedt bij het uitsteken van armen en handen. Bij deze tremor valt de spierspanning plotseling heel kort weg, waardoor de hand omlaag valt en dan weer terugkeert naar de oorspronkelijke positie. Oorzaken van een flapping tremor zijn:

 • Leverfalen
 • Hersenbeschadiging
 • Nierfalen
 • Stofwisselingsziekte
 • Essentiële tremor

Een essentiële tremor is een snelle, fijne tremor. De oorzaak is vaak erfelijk bepaald. De tremor speelt vooral op in beweging, bij rust wordt de tremor minder. Het trillen is vaak symmetrisch, dan trillen bijvoorbeeld beide handen tegelijk op dezelfde manier. De trillingen nemen vaak toe met ouderdom. Ook koffie, nicotine, stress, angst of paniek kunnen de tremor verergeren. Ongeveer vijf procent van de mensen van boven de 40 jaar heeft een essentiële tremor.

Idiopathische tremor

Een idiopathische tremor is de naam die aan tremors wordt gegeven waarbij er geen exacte oorzaak voor het trillen is aan te wijzen. Wel speelt in de helft van de gevallen van een idiopathische tremor erfelijkheid een rol.

Orthostatische tremor

Een orthostatische tremor is een tremor in de benen, die met het blote oog niet goed te zien is. Vaak wordt deze tremor niet als zodanig herkend, omdat je meer een wankelend gevoel hebt dan een trillend gevoel. De oorzaak van deze tremor is onbekend.

Een tremor hoeft vaak niet behandeld te worden. Het vermijden van ongemakkelijke houdingen kan al helpen. Tremors kunnen vaak wel behandeld worden door de oorzaak aan te pakken. Zo is een intentietremor moeilijk te behandelen, maar deze kan wel verdwijnen als de oorzaak gecorrigeerd wordt. Als een flapping tremor veroorzaakt wordt door lever- of nierfalen, kan de tremor verdwijnen door behandeling van de lever- of nierfalen. Een essentiële tremor kan verminderen door alcoholgebruik te minderen. Plotseling volledig stoppen kan de tremor juist erger maken. Als je een essentiële tremor hebt en daardoor moeite hebt met het gebruiken van gereedschappen of een vaste hand nodig hebt voor je werkzaamheden, kun je medicijnen krijgen. Vaak krijg je dan een bètablokker voorgeschreven. Wanneer dit niet helpt kun je ook primidon, een middel tegen epilepsie, krijgen. Tremors waarvan de oorzaak de ziekte van Parkinson is, kunnen behandeld worden met medicatie zoals dopamine. Deze tremors reageren vaak maar gedeeltelijk op de medicatie.