Trombose in de oksel

Wat is trombose in de oksel?

Trombose is de vorming van een bloedprop (trombus), die een bloedvat geheel of gedeeltelijk kan verstoppen. Als in een dieper gelegen bloedvat een trombose ontstaat, heet dat een trombose van de diepgelegen venen (aderen).

Oorzaken

Eén van de meest voorkomende oorzaken is immobiliteit, oftewel het langdurig niet in beweging zijn. Dit komt voornamelijk voor bij oudere mensen of mensen die vanwege een ziekte of verwonding langdurig in bed moeten blijven. Hoewel trombose meestal in de benen optreedt, kan de aandoening ook ontstaan in de oksel.

Symptomen

Het gebied van waaruit de ader het bloed wegvoert, wordt dik en pijnlijk, omdat de normale bloeddoorstroming wordt belemmerd. Hierdoor stijgt de druk in de aderen en haarvaten. In de arm kan hierdoor oedeem ontstaan. Oedeem is een ophoping van vocht in de weefsels waardoor de arm dik en pijnlijk wordt. Een kenmerk hiervan is dat als je met je vinger op het opgezette deel drukt er een kuiltje blijft staan.