Tubereuze sclerose (Tubereuze sclerosis complex, TSC)

Wat is tubereuze sclerose?

Tubereuze sclerose complex (TSC) is een erfelijke aangeboren aandoening die afwijkingen geeft aan de huid (tumoren) en aan het zenuwstelsel. Dat noemt men ook wel een neurocutane aandoening. Andere ziekten die tot deze groep horen zijn neurofibromatose type 1 en de ziekten van Von Hippel Lindau en van Sturge-Weber.

Symptomen

Bij tubereuze sclerose kunnen behalve de huid en het zenuwstelsel ook andere organen worden aangetast, zoals nieren, hart en longen. Epilepsie komt ook voor bij deze aandoening. Een kind met TSC kan problemen krijgen met zijn ontwikkeling op motorisch, verstandelijk en sociaal gebied.

Behandeling

De ziekte zelf kan niet worden genezen, het is dus een chronische aandoening. Wel kunnen de verschillende verschijnselen worden behandeld en kunnen regelmatige controles ervoor zorgen dat een eventuele complicatie tijdig wordt herkend.