Tyfus

Wat is tyfus?

Tyfus is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Er zijn drie varianten van tyfus:

  • Buiktyfus
  • Paratyfus
  • Vlektyfus

Buiktyfus

Buiktyfus is een ziekte van het maagdarmkanaal. De ziekte kan levensbedreigend zijn. Buiktyfus wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella typhi. In westerse landen komt de ziekte bijna niet meer voor, maar in ontwikkelingslanden en met name Azië, des te meer. Besmetting ontstaat via voedsel of drank of zelfs via uitwerpselen. Als je besmet bent met de bacterie, hoef je niet direct last te hebben van de symptomen. De symptomen van tyfus kunnen na drie dagen de kop op steken of zelfs helemaal niet komen.

Voorbeelden van klachten zijn griepachtige verschijnselen en koorts. Ook kan er sprake zijn van diarree of juist obstipatie. Verder kan iemand in een afwezige toestand zijn, een ‘omneveld bewustzijn’. Tevens kan er een typische huiduitslag aanwezig zijn. Als je in een niet-Westers land bent geweest en vermoedt dat je buiktyfus hebt, dan is het belangrijk om contact op te nemen met je arts.

Paratyfus

Paratyfus wordt veroorzaakt door de bacterie paratyphi. Paratyfus lijkt op buiktyfus, maar verloopt minder ernstig. Paratyfus treedt vooral op via verontreinigd voedsel of water. Net zoals bij buiktyfus, hoeft besmetting niet direct te leiden tot klachten. Je kunt drager zijn zonder problemen te ondervinden.

Voorbeelden van klachten zijn koorts, diarree en buikpijn. Als je in het buitenland ongekookt water of groenten hebt gegeten en vermoedt dat je paratyfus hebt, is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts.

Vlektyfus

Vlektyfus is een verzamelnaam voor verschillende besmettelijke aandoeningen die veroorzaakt worden door de bacterie Rickettsia. De belangrijkste besmettingsbronnen zijn mensen en kleerluizen en rattenvlooien. De kleerluizen raken besmet als ze bloed drinken van besmette mensen. Vervolgens kunnen de kleerluizen mensen besmetten via wondjes of luizenbeten. Ook kun je ongemerkt uitwerpselen van de kleerluis binnenkrijgen en op die manier besmet raken. De ziekte komt vooral voor bij mensen die in onhygiënische omstandigheden leven. Na besmetting kunnen de symptomen in een periode van één tot drie weken ontstaan.

Belangrijke symptomen zijn koorts, spierpijn en hoofdpijn. Deze ziekte kan na ongeveer twee weken vanzelf verdwijnen, maar het kan ook zijn dat de bacterie aanwezig blijft. De bacterie kan dan alleen behandeld worden met antibiotica.

Behandeling

Als je arts de diagnose buik-, para- of vlektyfus heeft gesteld, zul je over het algemeen behandeld worden met een antibioticakuur. Het is belangrijk om deze kuur af te maken. Ook als je geen klachten meer voelt, kan de bacterie nog aanwezig zijn.

Ook na het afmaken van de antibioticakuur is het niet zeker dat je de bacterie kwijt bent. Het is belangrijk om te beseffen dat je nog andere mensen kunt besmetten en zelf opnieuw ziek kunt worden als de bacterie nog steeds aanwezig is in je lichaam. Een arts is in staat om met bloedtesten of beenmergtesten te controleren of de bacterie nog aanwezig is.

Tyfus voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Als je op reis gaat naar een gebied waar de sprake is van onhygiënische omstandigheden, moet je bedacht zijn op tyfus. Voor niet alle varianten van tyfus is een vaccinatie. Voor buiktyfus kun je bijvoorbeeld wel een vaccinatie krijgen, maar voor paratyfus en vlektyfus niet.

Om vlektyfus te voorkomen is het belangrijk om insectenwerende kleding te dragen. Het is altijd belangrijk om te zorgen dat je geen verontreinigd voedsel eet en alleen veilig water drinkt. Dit kan zowel buiktyfus als paratyfus voorkomen.