Verklevingen

Wat zijn verklevingen?

Zo'n 90% van de mensen die een buikoperatie hebben ondergaan, krijgt verklevingen in de buikholte. Verklevingen zijn bindweefselstrengen tussen de buikorganen onderling of tussen de buikorganen en de buikwand.

Oorzaken

Ze kunnen worden veroorzaakt door een infectie of tijdens een operatie. Bij het opereren ontstaan altijd kleine beschadigingen aan organen en weefsels (als gevolg van bijvoorbeeld vastpakken of hechten). Op de plek van die beschadigingen en vooral ter plaatse van het litteken van de operatie ontstaan dan verklevingen.

Symptomen

De meeste mensen die een buikoperatie hebben ondergaan merken niks van deze verklevingen, maar ongeveer 5% krijgt klachten als buikpijn en misselijkheid. Verklevingen kunnen de darmen gedeeltelijk afsluiten en kunnen bij vrouwen leiden tot het afknikken van de eileiders, waardoor de kans bestaat op onvruchtbaarheid of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Behandeling

Verklevingen kunnen worden weggehaald, maar opnieuw opereren geeft het risico op nieuwe verklevingen, vandaar dat hier terughoudend mee wordt omgegaan. De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt in het opereren met behulp van een kijkbuis (laparoscoop). Hierbij wordt een aantal kleine sneetjes gemaakt en wordt een grote snee voorkomen. De kans op nieuwe verklevingen wordt hierdoor hoogstwaarschijnlijk verkleind, hoewel dit nog niet is bewezen.