Vernauwde en stugge mitraalklep

De mitraalklep is de hartklep tussen de linkerboezem en linkerkamer. Deze klep kan vernauwen en stijver worden. Hierdoor neemt de werkzaamheid van de klep af; hij gaat minder goed open en dicht. Als de mitraalklep is aangedaan, laat de rechterkant van het hart verstek gaan en ontstaan klachten als moeheid en kortademigheid. De aandoening is vaak een begeleidend verschijnsel van acuut gewrichtsreuma.