Verstuiking

Wat is een verstuiking?

Bij een verstuiking zijn de banden om je gewrichten verrekt of gescheurd. Je gewrichten worden bijeengehouden door banden en tijdens beweging door spieren en pezen. Als de gewrichten ten opzichte van elkaar verschuiven, wordt heel hard aan de banden getrokken. Hierdoor kunnen deze verrekken of scheuren. Dit noem je een verzwikking of verstuiking. 

Verstuikingen komen vaak voor in de enkel. Het hele lichaamsgewicht rust op de enkel, wat het kwetsbaar maakt. Als je je verstapt, kun je een verstuikte enkel (men heeft het ook wel eens over een verstuiking van de voet) oplopen. Sporters worden nog wel eens geopereerd aan gescheurde enkelbanden. Een verstuiking of ontwrichting kan ook optreden in onder andere je knie, schouder, duim en pols. 

Kneuzing vs verstuiking

Een kneuzing en verstuiking worden vaak door elkaar gehaald, maar het verschilt wezenlijk van elkaar. Bij een kneuzing raakt namelijk onderhuids weefsel beschadigd, terwijl dit bij een verstuiking niet het geval is.

Oorzaken

Je kunt een gewricht verstuiken als je een ongelukkige beweging maakt. Hierdoor kunnen de gewrichten verschuiven of ontwrichten en zo de banden oprekken.

Een verstuiking van de enkel kun je oplopen als je voet te ver naar binnen of buiten klapt. Hierdoor rekken de enkelbanden uit, waardoor kleine scheurtjes in de banden ontstaan. Het gevolg is een pijnlijke, gezwollen verzwikte enkel. 

Symptomen

De symptomen van een verstuiking zijn als volgt:

  • Het verstuikte lichaamsdeel doet pijn, wordt blauw en zwelt op
  • Meestal gaat het strekken of buigen van het gewricht moeizaam
  • De pijn kan heel hevig zijn, maar dat hoeft niet

Een ernstige verstuiking zorgt dat een gewricht tijdelijk ontwricht raakt of 'uit de kom'. Dit komt vooral veel voor bij de schouder. Bij herhaaldelijke verstuiking kan de rek uit je gewrichtsbanden verdwijnen. 

Behandeling

Als eerste behandeling bij een verstuiking kun je EHBO toepassen. EHBO bij een verstuiking bestaat uit hoogleggen en koelen met ijs in een doek. Om een onderhuidse bloeding te voorkomen kun je hierna een drukverband aanleggen. De volgende dag kun je dit vervangen door steunverband.

Door je verzwikte gewricht omhoog te houden, verminderen de zwelling en pijn. Hiernaast is rust belangrijk. In de meeste gevallen is verdere behandeling overbodig en geneest de verzwikking vanzelf.

Als de verstuiking ernstig lijkt en warm aanvoelt, is het verstandig een arts te raadplegen.