Vervrouwelijking

Wat is vervrouwelijking?

Vervrouwelijking is een aandoening die voorkomt bij mannen, waarbij door een stoornis in de hormoonwerking mannelijke geslachtskenmerken verminderd aanwezig zijn. Het syndroom van Morris is een erfelijke aandoening waarbij een individu uiterlijk vrouwelijke geslachtskenmerken heeft, maar een mannelijk chromosomenpatroon.

Symptomen

Soms is borstontwikkeling aanwezig. Interne vrouwelijke genitalia ontbreken volledig. Deze individuen hebben ook totaal geen lichaamsbeharing (tall hairless women).

Diagnose

De klinische diagnose wordt bevestigd door bepaling van het karyotype (XY) en de aanwezigheid van een 'mannelijke' testosteronconcentratie. Na de puberteit moeten de intra-abdominale testikels verwijderd worden wegens risico tot ontaarding.