Zenuwirritatie

Wat is zenuwirritatie?

Zenuwbanen verzorgen de geleiding van prikkels van en naar de hersenen en het ruggenmerg vanuit het gehele lichaam. Wanneer een zenuw(baan) door welke oorzaak dan ook geïrriteerd raakt, kunnen typische verschijnselen optreden die samenhangen met de functie van de zenuw en plaats van irritatie.

Oorzaken

De irritatie kan verschillende oorzaken hebben. Een ontsteking, een verwonding of irritatie door beknelling zijn bekende oorzaken.

Symptomen

Tintelingen, uitstralende pijnklachten en bewegingsbeperking zijn voorkomende klachten. De pijn is vaak 's nachts het hevigst en kan verergeren door aanraking van de gevoelige streek of door temperatuurveranderingen.

Raadpleeg bij lang bestaande pijn of tintelingen de huisarts. Hij kan door onderzoek vaak de oorzaak achterhalen of doorverwijzen naar een neuroloog.