Ziekelijk pessimisme

Ziekelijk pessimisme treedt op bij bepaalde psychische aandoeningen. Een (ernstige) depressie gaat dikwijls gepaard met een ziekelijke vorm van pessimisme. Het beeld dat de patiënt van de wereld en van zichzelf heeft is zeer negatief gekleurd. Plezier, vreugde en een gevoel van geluk zijn zaken die niet voorkomen bij pessimisme. In plaats daarvan wordt het hele leven erg kleurloos, zwaarmoedig en negatief ervaren.

Een arts (huisarts of psychiater) kan door gesprekken en medicatie dikwijls verbetering brengen en het leven weer meer kleur geven. Raadpleeg bij beschreven klachten de huisarts.