VACCINATIEWEEK IN DE AMERIKA’S 2020

Bijgewerkt: 04-05-2020 , Sharon Witasetra

In het licht van de huidige coronaviruspandemie

Tussen 25 april en 2 mei vieren de Pan American Health Organization (PAHO) en haar partners de achttiende jaarlijkse Vaccinatieweek in de Amerika’s. De slagzin is: “Love. Trust. Protect. #GetVax.” Campagnes moeten ons herinneren aan de liefde die mensen hebben voor hun kinderen, zichzelf en hun gemeenschap; het vertrouwen in het vermogen van vaccins om levens te redden; en de bescherming die ze bieden tegen ziekten.

Laten wij even stilstaan bij het laatste, want voor het coronavirus is er nog geen vaccin dus minimale bescherming. Terwijl onderzoekers ijverig op zoek zijn naar een vaccin, loopt het dodental op. Recente cijfers tonen aan dat wereldwijd heden, woensdag 29 april 2020, 228,239 mensen de strijd reeds hebben verloren. In Suriname is dat aantal één en is er vandaag woensdag 29 april nog één Covid-19 positief bevestigd geval. Maar waarom laat een vaccin zo lang op zich wachten? Wanneer zal er één zijn? En wat kunnen wij, Surinamers, doen totdat er eindelijk een vaccin beschikbaar is?

Suriname beschikt over een consistent vaccinatieprogramma dat start vanaf de geboorte van een baby en duurt tot circa het negende levensjaar. In dit programma zijn vaccins opgenomen tegen onder andere hepatitis B, bof, mazelen, rode hond en gele koorts. Voor degenen die de tijden zonder vaccins niet hebben gekend, lijkt “een prikje tegen gele koorts” misschien vanzelfsprekend. Het echte verhaal is dat er in de loop van tientallen jaren duizenden levens verloren zijn gegaan als gevolg van deze ziekte, voordat het 17D of gelekoortsvaccin was ontwikkeld. De eerste geregistreerde gelekoortsepidemie dateert van 1648 in de Yucatan, maar het 17D vaccin werd pas gebruikt in 1938. Een simpele aftreksom levert een resultaat op van 290, wat betekent dat de mensheid ongeveer 290 jaar heeft gewacht alvorens er een goedwerkend vaccin was.

Het proces om te komen tot een vaccin geschiedt in fasen. Elke fase duurt enkele maanden voor die is afgerond. In de eerste fase wordt een deel van het eiwit, deze is een proteïne nodig voor de opbouw en het behoud van spieren, eerst geïdentificeerd en nagebootst. In de tweede fase wordt het vaccin in een lage dosering op een kleine groep mensen uitgetest. Onderzoekers doen regelmatig metingen, gaan na of het lichaam antistoffen aanmaakt en of het vaccin werkzaam is. In de derde fase wordt de werking van het vaccin onderzocht bij grotere groepen mensen, maar dit is nog niet het einde. Een bevoegde autoriteit in het land waar het vaccin is ontwikkeld, moet het vaccin eerst goedkeuren. Vandaar dat het veel tijd in beslag neemt om te komen tot een veilig en betrouwbaar vaccin.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is te conluderen dat er op medisch-wetenschappelijk gebied nog veel moet gebeuren voordat er een vaccin is tegen het coronavirus. Gelukkig kunnen wij ons troosten met de gedachte dat de mensheid niet wederom 290 jaar hoeft te wachten hierop. De verwachting is dat het eerste covid-19 vaccin begin 2021 beschikbaar zal zijn.

In afwachting hierop wordt geadviseerd om de overlevingskansen te vergroten door ons lichaam gezond te houden en ons immuunsysteem te versterken. En terwijl wij alle overwinningen gedenken die behaald zijn op het gebied van vaccinontwikkeling, is het nu meer dan ooit noodzakelijk om de mate van eigen verantwoordelijkheid te vergroten en ons te onderwerpen aan de beschermende maatregelen van bevoegde instanties ter bescherming van onszelf en de mensen om ons heen. De slagzin voor dit jaar past dus perfect bij de huidige coronaviruspandemie, maar dan met een eigen twist: “Let us love and protect each other. Have trust that a vaccine will be available soon while waiting to #GetVax.