WAAROM IS HET BELANGRIJK BIJWERKINGEN VAN MEDICIJNEN TE MELDEN?

Bijgewerkt: 04-02-2020

Het is belangrijk dat bijwerkingen van medicijnen worden doorgegeven aan de gebruiker. Zeker wanneer je meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Bijwerkingen zouden gemeld moeten worden, zelfs als een bijwerking al in de bijsluiter staat.

Iedereen gebruikt weleens een medicijn op recept. Sommige mensen gebruiken zelfs meer dan vijf medicijnen tegelijk. Vaak zijn dit ouderen of patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Bij polyfarmacie, het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd, kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een medicijn bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken. Een goed voorbeeld is de combinatie van plaspillen met sommige pijnstillers, zoals ibuprofen of diclofenac (NSAID's). Plaspillen zetten de nieren aan tot extra afvoer van vocht in het lichaam, terwijl ibuprofen en diclofenac de afvoer van vocht kunnen afremmen. Dit kan leiden tot extra bijwerkingen, zoals hartklachten.

Bijwerkingen en wisselwerkingen die bekend zijn, staan altijd vermeld in de bijsluiter en de productinformatie van een geneesmiddel. Onbekende bijwerkingen en wisselwerkingen zouden gemeld moeten worden door de gebruiker, zodat daar ook rekening mee gehouden kan worden.

Een (vermoeden van een) bijwerking of wisselwerking kun je melden aan je huisarts. Bij het melden maakt het niet uit of het om een nieuwe of een bekende bijwerking gaat. Hoe vaker patiënten bijwerkingen melden, hoe meer inzicht de artsen krijgen in de veiligheid van medicijnen.

Hoe meer patiënten en zorgverleners bijwerkingen melden, hoe meer inzicht wordt verkregen in de veiligheid van medicijnen.

Door de meldingen worden regelmatig nieuwe wisselwerkingen ontdekt. Daardoor weten artsen nu dat sommige medicijnen niet goed samengaan. Op basis van informatie over bijvoorbeeld een nieuwe bijwerking, een wisselwerking tussen medicijnen of een opvallende toename in het aantal meldingen kan zo nodig actie worden ondernomen.

Zo’n actie kan leiden tot het aanpassen van de bijsluiter bijvoorbeeld, of ervoor te zorgen dat een medicijn voortaan uitsluitend op recept verkrijgbaar wordt. Wanneer artsen geïnformeerd zijn over risico-informatie over een medicijn kunnen zij het juiste medicijn aan de juiste patiënt voorschrijven en daarmee bijwerkingen zo veel mogelijk helpen voorkomen.

Bespreek klachten die je ervaart bij het gebruiken van medicijnen daarom altijd met je arts of apotheker. Bij een wisselwerking kan de arts mogelijk de dosis aanpassen of een ander geneesmiddel voorschrijven dat geen wisselwerking met je andere medicijnen heeft.