BEWUSTWORDING HEPATITIS

Bijgewerkt: 27-07-2022 , Communications

Wereld Hepatitisdag wordt elk jaar op 28 juli herdacht. Het is één van de weinige ‘wereldgezondheidsdagen’ die officieel wordt erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). I can’t wait’ (‘Ik kan niet wachten’) is het thema voor het jaar 2022. Dit thema benadrukt de noodzaak om de strijd tegen virale hepatitis te versnellen en het belang van testen en behandeling voor mensen die het nodig hebben.
Er is tot op heden een aantal varianten van het hepatitisvirus bekend. Elk virus heeft specifieke eigenschappen en een eigen karakter, maar hetgeen ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze alle de lever aantasten. De meest voorkomende vormen zijn hepatitis A, B en C. Voor hepatitis A zijn er geen medicijnen die de genezing versnellen. Het gaat binnen enkele weken tot 3 maanden vanzelf over. Er is echter wel een vaccin om het te voorkomen. Als u hepatitis A heeft gehad, kunt u het daarna niet meer krijgen.

Volgens de WHO leven er wereldwijd 325 miljoen mensen met virale hepatitis B en C. Jaarlijks sterven er 1,4 miljoen aan deze twee varianten. Hepatitis is de tweede meest dodelijke infectieziekte na tuberculose en er zijn negen keer zoveel mensen mee besmet dan met HIV/Aids. Hepatitis is te voorkomen, te behandelen en, in het geval van hepatitis C, te genezen. Volgens de World Hepatitis Alliance worden negen van de tien mensen met virale hepatitis wereldwijd niet gediagnosticeerd, omdat zij geen toegang hebben tot preventie-, test- en behandelingsdiensten.

De vijf belangrijkste belemmeringen voor de diagnose zijn:
- gebrek aan publieke kennis over de ziekte,
- gebrek aan kennis over virale hepatitis bij beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg,
- gebrek aan gemakkelijk toegankelijke tests,
- stigma en discriminatie en
- eigen kosten voor patiënten om te testen.

Als de niet-gediagnosticeerden uit het vizier blijven en gekoppeld worden aan zorg, zal het lijden van miljoenen voortduren en meer levens verloren gaan. Op Wereld Hepatitisdag roept de WHO daarom nationale en regionale beleidsmakers over de hele wereld op om actie te ondernemen en het bewustzijn te vergroten, zodat de 'vermiste miljoenen' die aan virale hepatitis lijden kunnen worden achterhaald, getest en behandeld. Verhoogde injectieveiligheid in gezondheidsinstellingen is daarbij van cruciaal belang.

Bronvermelding:
https://www.who.int/

https://adf.org.au/insights/find-missing-millions/