GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

Bijgewerkt: 10-10-2020 , afdeling Corporate Communications

Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen

Een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt als volgt:

De wereld accepteert het concept van universele gezondheidsdekking. Geestelijke gezondheid moet een integraal onderdeel zijn van de universele ziektekostenverzekering. Niemand mag de toegang tot geestelijke gezondheidszorg worden ontzegd omdat hij arm is of op een afgelegen plek woont. Daarom moeten we geestelijke gezondheidszorg voor een ieder toegankelijk maken - voor iedereen, overal.

Het is daarom van groot belang dat het thema van Wereld Geestelijke Gezondheid Dag 2020 zal zijn:

Geestelijke gezondheid voor iedereen
Grotere investering – betere toegang

De wereld ervaart de ongekende impact van de huidige wereldwijde noodsituatie op gezondheidsgebied als gevolg van Covid-19, die ook gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid van miljoenen mensen. Juist op het moment dat de wereld worstelt om het coronavirus onder controle te krijgen en op zoek is naar oplossingen, zien we dat de niveaus van angst, isolement, sociale afstandelijkheid en beperkingen, onzekerheid en emotioneel leed aan het stijgen zijn. De corona pandemie is ontstaan in een landschap waar de geestelijke gezondheidstoestand van mensen reeds een verzwakte trend vertoond. Eén op de vier mensen krijgt in een bepaald stadium van hun leven te maken met een psychische stoornis. Daarom is het belangrijk dat in de huidige noodsituatie niemand geestelijke gezondheidszorg mag worden geweigerd. Nationale plannen psychosociale ondersteuning en geestelijk welzijn moeten de gevolgen voor de mentale gezondheid van de Covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan voor de burgers aanpakken. Geestelijke gezondheid is een mensenrecht - het wordt tijd dat mentaal welzijn voor een ieder beschikbaar is. Kwalitatieve, toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg is de basis voor een universele dekking van de gezondheidszorg en is dringend nodig.

De oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie kan alleen versterkt worden door allianties, samenwerkingen en partnerschappen aan te gaan om ervoor te zorgen dat investeringen in geestelijke gezondheid prioriteit krijgen, vooral in deze tijd van Covid-19. Het is ook een tijd waarin we kunnen profiteren van de veerkracht die wordt getoond door individuen en gemeenschappen die zichzelf nieuw leven hebben ingeblazen. Het is eveneens een tijd van grote reflectie en het vinden van creatieve oplossingen en interventies ondanks de sociale afstand of "lockdown".

Samen zijn we sterker en samen kunnen we een groot verschil maken over de hele wereld. Wereld Geestelijke Gezondheid Dag heeft als doel het bewustzijn in de wereld te vergroten over de cruciale aandachtspunten betreffende de geestelijke gezondheid, om actie te ondernemen en duurzame positieve verandering te creëren door middel van de boodschappen die we promoten. Op het gebied van geestelijke gezondheid biedt het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ondersteuning aan hulpbehoevenden. Bezoek de website www.ehealth.sr voor meer informatie.

Drs. Maya Heijmans-Goedschalk is al 24 jaar actief als psycholoog. Psychologie is de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert. Ons gedrag is een verzameling van onze gedachten, handelingen en emoties. Zij geeft aan dat mentale gezondheid grote invloed heeft op het gedrag van de mens, waardoor deze automatisch het welzijn van de gehele samenleving beïnvloedt. Als je geestelijk gezond en sterk bent, kan je beter omgaan met de stress van elke dag in vergelijking tot wanneer jij je geestelijk zwak voelt. Tevens beïnvloed jouw psychische gesteldheid de manier waarop je keuzes maakt.

Maya moedigt iedereen aan om te letten op zichzelf en de mensen om ons heen, zodat geestelijke gezondheidsproblemen in een vroeg stadium geïdentificeerd kunnen worden. Negatieve gedragsverandering kan een indicatie zijn van problemen; vaak onfris eruit zien terwijl de persoon gewend was om goed op zichzelf te letten, stil en teruggetrokken en agressief zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waaraan je kan merken dat er iets hapert.

In Suriname lijden veel mensen aan voornamelijk depressie en angststoornissen. Zij is blij om te vermelden dat mensen nu meer durven om te zoeken naar geestelijke gezondheidszorg. De drempel is de afgelopen jaren gedaald en dat stemt heel goed. Desondanks is de toegang tot geestelijke gezondheidszorg nog steeds niet wat het wezen moet. Zij hoopt dat Wereld Geestelijke Gezondheidsdag onze samenleving bewust maakt hiervan en dat er meer geïnvesteerd zal worden in deze vorm van zorg.

Vraag naar hulp als jij kampt met geestelijke gezondheidsproblemen!
Voor elk probleem is er een oplossing!