GEWELD TEGEN VROUWEN NEEMT VERRUWDE VORMEN AAN

Bijgewerkt: 24-11-2020 , afdeling Corporate Communications

De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld Tegen Vrouwen. De dag markeert tevens het begin van de 16-dagen campagne om deze vorm van geweld te bestrijden, waarbij de nadruk wordt gelegd op preventie.  In Latijns-Amerika behoort Suriname tot de top vijf landen met een hoge mate van geweld tegen vrouwen, wat in hun dood heeft geresulteerd. Op de vraag of geweld tegen vrouwen is toegenomen, zegt Claudia Halfhide, psychosociaal-maatschappelijk werkster bij de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen, dat er geen significante stijging merkbaar is, maar wel een verruwing van geweld. Gracia Vyent, onderinspecteur bij het Korps Politie Suriname (KPS) en werkzaam op de afdeling Huiselijk Geweld, bevestigt deze uitspraak.

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Relatie tussen pleger en slachtoffer
De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.

Het KPS grijpt wel in wanneer er een melding is van geweld, maar vervult geen begeleidende rol. Nadat de aangifte is gedaan, wordt de dader opgepakt en het slachtoffer verwezen naar een instantie die hierin gespecialiseerd is. “Als wij stilstaan bij het aantal vermoorde vrouwen in het jaar 2020, kan het erop lijken dat geweld in zijn algemeenheid is toegenomen. Dit is echter niet het geval. Er is wel een verruwde vorm van geweld tegen vrouwen geconstateerd. Daarnaast hebben zich veel situaties voorgedaan van meisjes die van huis zijn weggelopen. Deze gevallen moeten onderzocht worden. Kan een onveilige thuissituatie de reden zijn dat zij weglopen?”, vraagt mevrouw Vyent zich af.

De Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen richt zich op de begeleiding van slachtoffers, daders en gezinsleden (kinderen). Ook preventie, voorlichting en beleidsbeïnvloeding maken deel uit van de integrale aanpak. “Er wordt vaker gezegd dat wij vrouwen aanmoedigen om hun gewelddadige partner te verlaten, maar daar is niets van waar. Wij ondersteunen hen om voor zichzelf op te komen. Wanneer een vrouw zich aanmeldt, gaan wij eerst na wat de hulpvraag is, omdat het niet vanzelfsprekend is dat slachtoffers direct uit een gewelddadige relatie willen stappen. Afhankelijk van de vraag wordt de partner opgeroepen en volgen er individuele en gezamenlijke systeemgesprekken met maatschappelijk werkers. Beide partners krijgen een maatschappelijk werker toegewezen. Mocht de vrouw behoefte hebben aan beëindiging van de relatie, dan wordt zij begeleid naar een advocaat of de rechtszorg. Bij levensbedreigende situaties, wijzen wij haar de weg naar het kantongerecht voor het aanvragen van een beschermingsbevel. Dit is dan ook het uiterste middel”, legt Claudia Halfhide uit.

De doelstellingen van de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen zijn:

 • Het leveren van een bijdrage aan de preventie en bestrijding van huiselijk geweld/geweld tegen vrouwen en kinderen;
 • Het stimuleren van gezonde partnerrelaties en
 • Het promoten van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld
Hoewel dit niet vaak wordt besproken, zijn er ook mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Vrouwen zijn ook in staat om gewelddadig te zijn. Halfhide geeft aan dat de mannelijke slachtoffers zich over het algemeen schamen om aangifte hiervan te doen bij de politie, uit vrees bespot te worden.

Vormen van geweld
Geweld kan verschillende vormen aannemen.

 • Fysiek geweld: dit overheerst;
 • Geestelijk geweld: ook deze vorm overheerst, maar men staat er niet bij stil. Iemand vernederen, kleineren, uitschelden, bedreigen, chanteren, isoleren en manipuleren zijn allemaal vormen van geestelijk/psychisch geweld; Opm: de lock down, een maatregel om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, heeft ook geresulteerd in een toename van geweld. Gezinsleden zaten op elkaars lip. Ik denk dat je het toch moet aankaarten.
 • Cultureel geweld;
 • Financieel geweld: door de slechte financiële situatie en de Covid-19 pandemie zijn sommigen hun banen kwijtgeraakt. Dit kan financieel geweld tot gevolg hebben, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer door de dader onder druk worden gezet om seksuele handelingen te plegen voor geld.
 • Seksueel geweld: dan denken we niet alleen aan verkrachting, maar ook gedwongen seksuele handelingen plegen in de relatie.

Instanties
Slachtoffers kunnen zich tot de volgende instanties wenden voor hulp:

 • de Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen
 • de afdeling Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie en Politie
 • het Ilse Henar-Hewitt instituut (juridische bijstand)
 • De Rechtszorg (echtscheidingen)
 • het Kantongerecht
 • het Korps Politie Suriname

“Ben je slachtoffer van huiselijk geweld?Praat hierover en kies voor verandering. Het zijn niet alleen de vrouw en de man die hieronder lijden, maar ook de kinderen. Wanneer deze kinderen volwassen zijn geworden, zitten zij weer aan mijn bureau. Doorbreek de stilte, want verandering begint bij jezelf”, aldus mevrouw Halfhide.