GEZONDE KINDEREN IN EEN GEZONDE OMGEVING

Bijgewerkt: 11-09-2020 , afdeling Corporate Communications

De omgeving beïnvloedt kinderen anders dan volwassenen. Omdat hun lichaam in de groei is, lopen zij grotere gezondheidsrisico’s op als ze worden blootgesteld aan milieuverontreinigende stoffen. Alles wat ervoor kan zorgen dat iets onrein, vervuild of onzuiver wordt, kan geplaatst worden onder de noemer vervuilende stof. Een peuter die in vuil speelt, dat verontreinigd is met een hoog loodgehalte, kan ziek worden door loodvergiftiging. Een kind met astma, dat buiten speelt als de luchtkwaliteit slecht is, kan een astma-aanval krijgen. Milieugevaren zijn niet alleen buiten aanwezig, maar ook binnenshuis. Kinderen die in huizen met loodhoudende verf wonen, kunnen ziek worden van het inademen van loodstof of het inslikken van afgebladderde verf. Het drinken van water uit een privébron of een gemeenschappelijk watersysteem is een ook geen gezonde zaak als het vervuild is.

Het lichaam van kinderen verschilt met dat van volwassenen. Bactieriën en andere schadelijke chemicaliën kunnen een grote bedreiging vormen voor hun gezondheid. Het lichaam is nog klein en in ontwikkeling, waardoor dit gemakkelijker wordt blootgesteld aan milieuverontreinigende stoffen. Deze zijn onder andere:

  • Kinderen stoppen eerder hun handen in hun mond.
  • Het lichaam van een kind verwijdert de verontreinigingen, die het lichaam binnen dringen, minder effectief of helemaal niet.
  • Gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan een vervuild milieu kunnen jaren duren om zich te ontwikkelen. En omdat kinderen jong zijn, kan het ook langer duren voordat ziektes zich ontwikkelen in vergelijking tot volwassenen die later in hun leven hieraan worden blootgesteld.

Tips!

Plan een gezonde zwangerschap

  • Neem foliumzuur in.
  • Ken de gezondheidsgeschiedenis van je familie.
  • Zorg ervoor dat jouw gezondheidsproblemen onder controle zijn.

Leef tabaksvrij

Gebruik geen tabak en andere vormen van drugs tijdens de zwangerschap. Zo voorkom je vroeggeboorte en andere gezondheidsrisico’s zoals wiegendood, bronchitis, chronische astma, oorproblemen en longontsteking.

Regelmatig controleren

Routinecontroles, waaronder tandheelkundig- en oogonderzoek, bieden de mogelijkheid om preventieve diensten te ontvangen en helpen bij het vroegtijdig opsporen en succesvol behandelen van gezondheidsproblemen.

Weet hoe een kind zich ontwikkelt

Naarmate een kind groeit, moet hij/zij specifieke mijlpalen bereiken in de manier waarop het speelt, leert, spreekt en handelt. Een vertraging op één van deze gebieden kan duiden op een ontwikkelingsprobleem. Hoe eerder je een vertraging herkent des te sneller je kan ingrijpen om jouw kind te helpen zijn/haar volledige potentieel te bereiken.

Zorg voor gezonde maaltijden en snacks

Gezond eten levert voedingsstoffen aan het lichaam die nodig zijn voor energie, opbouw van sterke botten en bestrijding van ziekten en aandoeningen. Help groeiende kinderen daarom met het kiezen van gezonde maaltijden en snacks. Let als moeder ook op jouw voeding wanneer je nog borstvoeding geeft.

Stimuleer kinderen om actief te zijn

Help kinderen en tieners om minstens één uur per dag te bewegen middels activiteiten die hun ademhaling en hartslag verhogen en spieren en botten versterken.

Monitor activiteiten

Kinderen leren van degenen met wie zij regelmatig in aanraking komen zoals familieleden, vrienden, media en schoolgenoten. Weet met wie ze hun tijd doorbrengen, wat ze doen en als hun activiteiten passen bij hun leeftijd. Ontmoedig tv-kijken voor kinderen jonger dan 2 jaar en beperk dit tot maximaal 2 uren per dag voor kinderen ouder dan 2 jaar.  Houd ook in de gaten wat de school doet om gezondheid en veiligheid van leerlingen te bevorderen.

Leer kinderen gezonde gewoonten

Neem elke dag verantwoordelijke beslissingen om kinderen te laten zien hoe zij ook veilig en gezond moeten leven. Denk maar aan het vastmaken van veiligheidsgordels, dragen van een helm, aanbrengen van zonnebrandcrème, tandenpoetsen, handen wassen en het aangaan van gezonde relaties.

Geef liefde en steun

Leer kinderen hoe ze gelukkig kunnen zijn door juiste beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Reageer op hun fysieke en emotionele behoeften. Het is belangrijk voor kinderen om zich te ontwikkelen in een veilige, liefdevolle en stabiele omgeving.