INTERNATIONALE DAG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Bijgewerkt: 02-12-2020 , afdeling Corporate Communications

Een inclusieve, toegankelijke en duurzame post COVID-19-wereld
voor personen met een beperking

Internationale Dag voor Mensen met een Beperking wordt elk jaar herdacht op 3 december als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden.  De COVID-19 crisis verdiept reeds bestaande ongelijkheden, legt de mate van uitsluiting bloot en benadrukt dat het noodzakelijk is te werken aan de inclusie van personen met een beperking. Daarom staat inclusie ook centraal op de Agenda 2030 van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling om niemand achter te laten. Personen met een beperking - één miljard mensen - zijn één van de meest uitgesloten groepen en behoren tot de zwaarst getroffen in deze crisis in termen van doden.

De jaarlijkse viering van Internationale Dag voor Mensen met een Beperking werd in 1992 afgekondigd middels resolutie 47/3 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het heeft tot doel de rechten en het welzijn van personen met een beperking in alle aspecten van de samenleving en ontwikkeling te bevorderen, en het bewustzijn van de situatie van personen met een beperking in elk aspect van het politieke, sociale, economische en culturele leven te vergroten. 

Inclusie van personen met een beperking is een essentiële voorwaarde voor het handhaven van mensenrechten, duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid. De inzet om de rechten van personen met een beperking te realiseren is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid; het is een investering in een gemeenschappelijke toekomst.

Bij de lancering van de VN-strategie voor inclusie van mensen met een beperking in juni 2019, verklaarde de secretaris-generaal dat de Verenigde Naties het goede voorbeeld moeten geven en de normen en prestaties van de organisatie op het gebied van inclusie van deze doelgroep moeten verhogen - op alle pijlers van het werk, vanaf het hoofdkantoor tot het veld. De strategie voor inclusie van mensen met een beperking vormt de basis voor duurzame en transformerende vooruitgang op het gebied van inclusie van deze personen via alle pijlers van het werk van de Verenigde Naties. Door middel van de strategie bevestigt het systeem van de VN opnieuw dat de volledige verwezenlijking van de mensenrechten van alle personen met een beperking een onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar onderdeel is van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden. Als erkenning voor deze toezegging heeft de secretaris-generaal in oktober 2020 het eerste uitgebreide rapport ingediend over de stappen die het systeem van de Verenigde Naties heeft genomen om de inclusie van gehandicapten te mainstreamen en de strategie sinds de lancering uit te voeren.

Wist je dat?

  • Van de één miljard mensen met een handicap leeft 80% in ontwikkelingslanden.
  • Naar schatting 46% van de personen vanaf 60 jaar en ouder zijn mensen met een beperking.
  • Eén op de vijf vrouwen zal in haar leven een handicap ervaren, terwijl één op de tien kinderen er één is met een beperking.
  • In de wereld behoren personen met een beperking tot de groep die het zwaarst getroffen is door COVID-19.