TIENERZWANGERSCHAP IN LATIJNS-AMERIKA

Bijgewerkt: 24-09-2020 , afdeling Corporate Communications

Adolescenten zwangerschap vertoont stijgende trend
in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika


Volgens een rapport dat gelanceerd is door de Pan American Health Organization (PAHO) zijn Latijns- Amerika en het Caribisch gebied de regio’s met het op één na hoogste percentage als het gaat om zwangerschap bij adolescenten. In deze gebieden wordt het aantal geboorten geschat op 66,5 geboorten per 1000 meisjes tussen de 15 en 19 jaar.

Vanwege de kwetsbare omstandigheden waarin de meisjes zich verkeren en de grote ongelijkheden tussen de landen onderling blijven de vruchtbaarheidscijfers hoog. Tienerzwangerschappen kunnen ook een diepgaand effect hebben op de gezondheid van de meisjes in kwestie. Deze vormen niet alleen een barrière voor de psychosociale ontwikkeling, maar zijn ook onlosmakelijk verbonden met slechte gezondheidsresultaten en een verhoogd risico op moedersterfte.

Een ander gevolg van zwangerschap bij adolescenten is het vroegtijdig verlaten van de school. Dit leidt weer tot andere consequenties die de situatie nog complexer maken.

In het rapport van de PAHO worden er alternatieven/aanbevelingen besproken die kunnen leiden tot verbetering van jonge volwassenen in kwetsbare situaties. Enkele van deze maatregelen  zijn:

  • ondersteun onderbouwde zwangerschapspreventieprogramma's waarbij meerdere sectoren betrokken zijn en die gericht zijn op de meest kwetsbare groepen;
  • gebruik meer anticonceptie;
  • voorkom gedwongen sex en
  • creëer omgevingen die gendergelijkheid mogelijk maken en adolescenten helpen hun seksuele en reproductieve rechten uit te oefenen.