VORDERINGEN POLIO

Bijgewerkt: 14-10-2020 , afdeling Corporate Communications

Jaarlijks wordt: ‘Wereld Polio Dag’ op 24 oktober herdacht. Dit is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), om aandacht te vragen voor de bestrijding van polio. Dit jaar is het thema gekoppeld aan de vorderingen van polio, om zo de vooruitgang te erkennen die tot zover is geboekt in de strijd tegen deze ziekte. Suriname is al geruime tijd poliovrij, maar in landen als Afghanistan en Pakistan komt het nog steeds voor.

Het poliovirus veroorzaakt de besmettelijke infectieziekte ‘Poliomyelitis’. Het virus wordt van mens op mens overgedragen; bevindt zich in de ontlasting van besmette personen en kan na een toiletbezoek op de wc-bril, kraan of deurklink zitten. Zo komt het via de handen in de mond terecht, wat verspreiding via hoesten en niezen tot gevolg heeft.

Dit virus is gevaarlijk, omdat het verspreidt kan worden zonder dat de drager ziekteverschijnselen vertoont. Er wordt zelfs gezegd dat op elke zieke minstens 500 dragers van het virus aanwezig zijn. Wanneer het virus eenmaal in het lichaam is, verspreidt dit zich via de bloedbaan en dringt het ruggenmerg binnen.

Hoofdpijn, spierpijn en braken worden gerekend tot de symptomen van polio. Bij 1 op de 100 of 200 patiënten treedt zelfs verlamming op. Meestal aan de benen of de armen, omdat de zenuwen die de bewegingen van die lichaamsdelen aansturen beschadigd raken. Vooral bij kinderen in de groei kunnen misvormingen optreden. Omdat vooral kinderen worden getroffen door polio, werd de ziekte voorheen kinderverlamming genoemd.

Enkele belangrijke feiten over polio
Dat polio een dodelijke ziekte is, staat vast. Maar deze feiten zullen u helpen om de ziekte beter te begrijpen en u bewust te maken van het belang van de uitroeiing hiervan.

 • Polio verspreidt zich voornamelijk via geïnfecteerde ontlasting, water dat vervuild is met geïnfecteerd menselijk afval en bij het hoesten en niezen waarbij poliovirus bevattende druppeltjes met grote kracht worden uitgestoten.
 • Alhoewel iedereen de ziekte kan krijgen, treft het vooral mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar.
 • Er zijn twee basispatronen van de ziekte:
  1) Het eerste type heet Abortieve Poliomyelitis. Deze is minder ernstig en tast het centrale zenuwstelsel 
      (CZS) niet aan.
  2) Het tweede type is kritischer, omdat deze het CZS direct aantast en mogelijk paralytisch
      (verlammend) of niet-paralytisch (niet- verlammend) is. In ongeveer 95% van de gevallen vertoont
      de ziekte geen symptomen.

Polio is niet te genezen, daarom is preventie door middel van vaccins noodzakelijk. Baby’s moeten in een vroeg levensstadium gevaccineerd worden. Een enkel kind dat besmet is, kan de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengen.