WERELD HYPERTENSIE DAG 2021

Bijgewerkt: 14-05-2021

Wereld Hypertensie Dag 2021

Het thema van Wereld Hypertensie Dag 2021:   

Laat uw bloeddruk meten
Controleer uw bloeddruk
Leef langer

 

Hypertensie of hoge bloeddruk is een veel voorkomende aandoening waarbij de druk die het bloed uitoefent op de aderwanden langdurig hoog is en uiteindelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt. Velen leven met deze aandoening zonder zich van enig kwaad bewust te zijn, omdat de symptomen meestal pas optreden wanneer de hoge bloeddruk een ernstig stadium heeft bereikt. Om deze reden wordt hypertensie omschreven als de “stille doder”. In deze fase ervaren personen klachten zoals vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid, rusteloosheid en wazig zien.

Het thema en de bijbehorende activiteiten in verband met Wereld Hypertensie Dag zijn dit jaar gericht op (1) het vergroten van het bewustzijn van hypertensie en (2) het belang van nauwkeurige bloeddrukmetingen. Onderzoeksresultaten van de World Hypertension League (WHL) rechtvaardigen deze aanpak die wordt gehanteerd bij de bestrijding van hypertensie:

  • Het bewustzijnspercentage in bepaalde gemeenschappen is bijzonder laag; minder dan 10%.
  • Minder dan 50% van de volwassenen met hypertensie wist niet dat zij hoge bloeddruk hadden.

Volgens de WHL zijn twee componenten essentieel om te komen tot een hogere mate van bewustzijn:

(1) uitvoering van intensieve screeningsprogramma’s om degenen met hypertensie te identificeren en

(2) bevordering van routinematige bloeddrukmetingen tijdens de klinische bezoeken.

Het tijdig ontdekken van hypertensie is uiterst belangrijk, zodat gezondheidswerkers kunnen ingrijpen alvorens levensbedreigende klachten optreden. Want als een verhoogde bloeddruk niet wordt behandeld, lopen mensen kans op:

  • een hartinfarct
  • beschadigingen aan de ogen en nieren
  • beroerte in de hersenen
  • hartfalen
  • verminderde doorbloeding van het hart of de benen

 

Bronvermelding