WERELDGEZONDHEIDSDAG 2020

Bijgewerkt: 06-08-2020 , Rick R. Kromodihardjo

Ere aan onze zorgverleners

Jaarlijks wordt op 7 april de Wereldgezondheidsdag herdacht. Wereldwijd wordt op deze dag aandacht gevraagd voor gezondheid, ziektes in de wereld en de daarbij behorende taboes. Overal ter wereld zijn armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg zaken die veel ziektes en problemen in de hand werken. De bedoeling van deze dag is om deze – maar zeker ook ziektes die anders in de taboe-sfeer zouden blijven hangen – bespreekbaar te maken.

Het thema dit jaar is ‘2020, het Jaar van de Verpleegkundige en Verloskundige’. Daarom sta ik vandaag vooral stil bij de onbaatzuchtige inzet en toewijding van de zorgverleners wereldwijd, onze zorgverleners in Suriname niet uitgezonderd, in de strijd tegen Covid-19. Met de heersende Covid-19 pandemie zijn we ons als wereldgemeenschap er meer dan ooit van bewust hoe belangrijk de verpleging is binnen de gezondheidszorg. Laat de toewijding van de verpleegkundigen, vroedvrouwen en andere zorgmedewerkers, in deze ontzettend uitdagende omstandigheden, een voorbeeld zijn voor ons allen. Laten wij onze gezondheidswerkers, in het bijzonder de verpleegkundigen, dankbaar zijn en onze waardering uitspreken voor hun inzet.

Volksgezondheid speelt een cruciale rol bij het opbouwen van een sterke en welvarende samenleving. Nu onze natie en de rest van de wereld de uitdagingen van de coronaviruspandemie bestrijden, rust op ieder van ons de taak om onze bijdrage te leveren aan het stoppen van de verspreiding van dit virus, het zorgen voor zieken en het beschermen van de gezondheid en het welzijn van onze medeburgers.

Laten wij onze zorgverleners eren door ons aan de regels en richtlijnen te houden die de regering van Suriname en het Covid-19-managementteam hebben uitgezet. Het is in ons aller belang.

God zij met ons Suriname

 

Rick R. Kromodihardjo

Algemeen directeur