Restitutie indiening

Restitutie indiening

Indiening van de restitutieaanvraag kan op werkdagen op de afdeling Overige Declaraties ingang Frederik Derbystraat en overige kantoren. 

 • De SZF kaart;
 • Verwijsbrief van de huisarts;
 • Het Brilvoorschrift van de oogarts;
 • De geldigheidsduur van het verwijsformulier en het brilvoorschrift is 1 (één) jaar (12 maanden); er worden geen duplicaten en verklaringen geaccepteerd;
 • Een deugdelijk betalingsbewijs
 • Een geldig legitimatiebewijs.

 • de familienaam en eerste voorletter van de naam van de persoon voor wie betaald is;
 • het stempel en/of logo en de handtekening van de dienstverlener/kassier;
 • het bedrag in Surinaams courant (in letters en cijfers);
 • de omschrijving waarvoor er betaald is; ingeval van brilkosten moet de strekte c.q. multifocaal vermeld staan op de kwitantie
 • de datum van betaling;
 • alle behandeldata.

Het onderstaande dient ook in acht genomen te worden te weten:

 • correcties c.q. doorhalingen zijn slechts toegestaan, indien de dienstverlener daarnaast zijn stempel en handtekening heeft geplaats;
 • gebruik van correction fluid is niet toegestaan;
 • indien er meerdere handschriften geschreven staan op een nota, of als er met meerdere kleuren is geschreven, dient daarnaast ook het stempel van de dienstverlener te staan.

 • Via de bank. U zal in dit geval het bankrekeningnummer van de hoofdverzekerde moeten opgeven;
 • Ingeval de restitutieaanvraag op het hoofdkantoor en andere SZF kantoren m.u.v. kantoren Moengo, Coronie, Brokopondo en Albina is gedaan:
 • via de kassa worden bedragen tot SRD 2000, - nog dezelfde dag uitgekeerd;
 • middels een cheque, indien het bedrag groter is dan SRD 2000, -.

Ingeval de restitutieaanvraag bij kantoor Moengo is gedaan:

 • worden bedragen tot SRD 100, - via de kassa uitgekeerd;
 • worden bedragen indien groter dan SRD 100, - middels een cheque uitgekeerd.

Voor het ontvangen van deze gelden en/of de cheque dient de ontvanger bij de kassa te overleggen:

 • de SZF-kaart van betrokken verzekerde;
 • het infostrookje en
 • zijn eigen geldig legitimatiebewijs.

 • Afdeling Overige Declaraties op het hoofdkantoor: 07.00 u-13.00 u;
 • SZF kantoren van 07.00 u-14.00 u;
 • Kantoor Paramaribo- Noord van 08.00 u-15.30 u.