Hoofdkantoor

Hoofdkantoor
Frederik Derbystraat 107 - 111
Paramaribo Suriname
Fax.: 476-853
Email: [email protected]

SZF centraal nummer: 134
Openingstijden: 07:30 u – 15:30 u

• Toets 2: Klantenservice
Algemene informatie SZF
Verzekeringspakketten
Voorlichting
Gebruik Mopé app

• Toets 3: Restitutie
Drop off en WhatsApp restitutieprocedure

• Toets 4: Medische Dienst
Ontheffingen
Thuiszorg

• Toets 7: Verzekerdenregistratie
Nieuwe aanvragen
Verlengingen
Uitschrijvingen
Artswisseling
Te betalen premie over de maand
Premiebetaling via bankovermaking of Mopé

Afdelingen:

Directiesecretariaat
Tel. 477-101 ext. 229, 238, 252, 421, 451

Corporate Communications
Tel. 477-101 Hoofd ext. 284
Productie & Communicatie: 233, 281, 283, 332, 407