Artswisseling

Artswisseling

Om van huisarts te kunnen wisselen, moet u minimaal 6 zes) maanden staan ingeschreven bij een huisarts.

De uitzonderingen hierop zijn de navolgende situaties:

  • bij verhuizing van de verzekerde. Let wel: een verhuisbiljet dient te worden overlegd.
  • bij verhuizing van de huisarts.
  • bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts. (bijv. overlijden van de arts)
  • bij detachering van de verzekerde. (bewijs daartoe overleggen)
  • verstoorde relatie tussen patiënt en dokter.

Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om uw verzoek tot inschrijving niet te honoreren of om u niet meer als een bij hem/haar ingeschrevene te handhaven. Het SZF zal hierover met u in overleg treden.

Indien u BZV of BaZo verzekerd bent, betaalt u per artswisseling SRD 30,-.