Huisartsenhulp

U bent verplicht zich in te schrijven bij de huisarts. Hebt u een verzekering afgesloten bij het SZF, dan ontvangt u van ons niet alleen uw SZF-kaart, maar ook een arts inschrijfformulier in enkelvoud. Daarmee schrijft u zich in bij een huisarts naar uw keus. Let er wel op dat deze arts een overeenkomst heeft met het SZF. Houdt u er ook rekening mee dat u aan alle regels voldoet die het arts inschrijfformulier voorschrijft. Doet u dit niet dan stuurt de huisarts u terug naar het SZF en kunt u nog geen gebruik maken van het Voorzieningenpakket.

Bent u eenmaal ingeschreven, dan mag u slechts deze arts bezoeken. Bij afwezigheid van uw huisarts mag u gebruik maken van de van de diensten van de waarnemers. Ook van de diensten van de huisartsen die zijn opgenomen in de wachtdienst van het SZF mag u gebruik maken.

De Stichting Staatsziekenfonds heeft een samenwerking met:

  • Particuliere artsen;
  • Rechtspersonen;
  • De Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.);
  • Primary Healthcare Suriname, Medische Zending en
  • Stichting Drs.L. Mungra Medisch Centrum in Nickerie.

De huisarts verleent de hulp voor eigen verantwoordelijkheid in zijn/haar polikliniek en indien dringend noodzakelijk daarbuiten. De huisarts mag u in principe alleen ten laste van het SZF behandelen als u bij hem/haar staat ingeschreven.

De huisarts kan u ten laste van het SZF verwijzen naar een andere dienstverlener met wie het SZF een overeenkomst heeft. Tevens bepaalt hij/zij in welke mate u gebruik maakt van de overige voorzieningen van het SZF. De huisarts vervult dus een centrale rol in deze en het is daarom van belang dat hij/zij u op rationele gronden doorverwijst naar andere dienstverleners. Gedurende de opname in een ziekenhuis mag/kan de huisarts u niet verwijzen. De huisarts beschikt over een lijst met informatie over dienstverleners (spreekuren, adressen, telefoonnummers, etc.) met wie het SZF een dienstverleners overeenkomst heeft. Voor verwijzing van u naar een andere dienstverlener voorziet het SZF de huisarts van speciale formulieren, te weten recepten, laboratorium- röntgen- en specialisten verwijsformulieren.

 

Spreekuur van de huisarts

De huisarts houdt minimaal vijf ochtenden en drie middagen spreekuur volgens de aangegeven spreekuren. Is uw huisarts niet beschikbaar en heeft u dringend medische hulp nodig, dan mag u kosteloos naar een andere huisarts die ook aangesloten is bij het SZF. 

  • maandag t/m vrijdag voor minimaal 4 uren tussen 07.00 - 12.00 uur in de ochtend en minimaal 3 uren tussen 16:00 - 21.00 uur in de avond.
  • Spoedeisende hulp verleend door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en de Stichting Drs. L. Mungra Medisch Centrum in Nickerie is – met uitzondering van de drempelkosten – ten laste van het SZF. Bij elke vorm van spoedeisende hulp toont u behalve uw geldige SZF-kaart ook een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort en bij kinderen beneden 16 jaar het familieboek).

Voor de huisartsen is er een wachtdienstregeling van kracht die door het SZF wordt bekend gemaakt. U mag zonder betaling gebruik maken van de diensten van de wachtdoktoren die in het schema voor de desbetreffende periode zijn opgenomen. Ook hier toont u uw geldige SZF-kaart en legitimeert u zich. De weekend-wachtdienstregeling loopt van zaterdagochtend 06:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur. Op de nationale feestdagen gaat de wachtdienstregeling in op 00:00 uur van betreffende dag en eindigt de volgende dag om 06:00 uur ’s morgens. Zowel tijdens als buiten de spreekuren dient de arts in de wacht continu telefonisch bereikbaar te zijn voor eventuele patiënten.

Voor de apotheek is de wachtdienstregeling een week van kracht te weten des zaterdags 0.00u tot en met de daaropvolgende vrijdag.

De Wachtdienstregeling is te beluisteren via het SZF-servicenummer, 148, radio en is te lezen op de website, Facebook-pagina van het SZF en de dagbladen.

Let op: als u gebruik maakt van de diensten van een andere arts dan degene die de wachtdienst doet, zijn de kosten niet voor rekening van het SZF.

Is uw huisarts niet in staat zijn/haar praktijk te voeren, mag u gebruik maken van de diensten van zijn/haar waarnemers. De waarnemers zijn verplicht u te helpen gedurende de afwezigheid van uw huisarts. De huisarts moet een zichtbare bekendmaking over de waarneming plaatsen bij zijn/haar eigen polikliniek.