Pathologisch onderzoek

U maakt aanspraak op pathologisch onderzoek ingevolge de SZF-verrichtingenlijsten bij de afdeling Pathologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De verwijzing van u geschiedt middels het verwijsformulier Poliklinisch Laboratoriumonderzoek.