Specialistische hulp

Indien noodzakelijk mag de huisarts u verwijzen naar een medisch specialist met wie het SZF een overeenkomst heeft. Hiervoor gebruikt hij/zij het desbetreffende verwijsformulier.

Specialismen:

 

 

-

Algemene chirurgie

-

Longgeneeskunde

-

Anesthesiologie

-

Neuro chirurgie

-

Cardiologie

-

Neurologie

-

Dermatologie

-

Oogheelkunde

-

Gynaecologie

-

Orthopedische chirurgie

-

Interne geneeskunde

-

Plastische chirurgie

-

Kaakchirurgie

-

Psychiatrie

-

Kindergeneeskunde

-

Revalidatie geneeskunde

-

Klinische geriatrie

-

Urologie

 -     KNO-heelkunde

De medisch specialist heeft ook de bevoegdheid om u door te verwijzen naar andere dienstverleners.