×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Welkom op de website van de Stichting Staatsziekenfonds Suriname

De grootste, meest bekwame en klantgerichte ziektekostenverzekeraar in Suriname, die u het meest complete voorzieningenpakket tegen de laagste premie aanbiedt.

Met de SZF-verzekering heeft u toegang tot:

  • huisartsen- en specialistenhulp;
  • opname 3e klasse in alle ziekenhuizen;
  • alle medicamenten uit de Nationale Geneesmiddelenklapper, verruimd door het SZF;
  • laboratorium- en röntgenonderzoek in zowel particuliere als overheidsinstellingen.

Verzekeren is plannen!

Wacht niet tot ziekte aan de deur klopt, maar open de deur naar een goede verzekering, nu!

Doel

Ingevolge het decreet C-8 en de statuten is het doel van de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) het verstrekken en/of doen verstrekken van geneeskundige behandeling aan haar verzekerden.

Missie

Wij brengen kwaliteitszorg naar de samenleving
We connect quality healthcare to people

Visie

Kwaliteitszorg voor iedereen
Quality healthcare for all

Kernwaarden

Transparantie
Het SZF is open en transparent naar alle stakeholders toe. Openheid bevordert integer handelen, geeft inzicht en wekt vertrouwen.

Duurzaamheid
Het SZF streeft naar, en werkt met alle stakeholders aan een duurzame relatie en draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van kwalitatieve zorg.

Toegankelijk en Betaalbaar
Het SZF draagt bij om de zorg betaalbaar en bereikbaar te maken voor een ieder.

Kwaliteit
Het SZF streeft naar optimale en kwalitatieve zorg voor de samenleving.

Innovatief
Het SZF werkt voortdurend aan innovatie.

Resultaatgericht
Het SZF stelt duidelijke meetbare doelen.

Omdat het SZF de beste zorgverzekeraar wil zijn, is binnen de organisatie alles gericht op het behalen van  een hoge productiviteit, met gemotiveerde medewerkers, in het voordeel van de totale gemeenschap.