Restitutie aanvragen

Hebt u gebruik gemaakt van onze diensten (de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, huidtherapeut, psycholoog of opticien) dan komt u in aanmerking voor restitutie?

U kunt u op 2 manieren uw aanvraag indienen:

 • op de SZF-kantoren
 • via WhatsApp

Indien de SZF-verzekerde ouder is dan 21 jaar en geen bankrekening heeft moeten foto’s opgestuurd worden van:

 • een machtiging en
 • ID-kaart van de gemachtigde

Heeft u vragen? Bel  naar 134 of  477-101 toestelnummers 227, 282, 288

Via WhatsApp worden alleen aanvragen afgehandeld die betrekking hebben op paramedici (opticien, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, huidtherapie en psychologie) en ziekenhuisverrichtingen

Hieronder staat het overzicht van documenten waarvan foto’s opgestuurd moet worden.

 • geldige SZF-kaart van de verzekerde
 • ID-kaart van betrokkene
 • verwijsbrief/brilvoorschrift (indien nodig)
 • bankgegevens: bankinstelling, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder
 • originele kwitanties

Let erop dat o.a. de datum, bedrijfsstempel, handtekening bedrijfsmedewerker en omschrijving van de aankoop aanwezig en duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast moeten de bedragen op de kwitanties omschreven zijn in SRD.

Het WhatsApp-nummer voor restitutie aanvragen is +597 881-4465

U meldt zich aan met de onderstaande documenten:

 • geldige SZF-kaart van de verzekerde
 • ID-kaart van betrokkene
 • verwijsbrief/brilvoorschrift (indien nodig)
 • originele kwitanties

Let erop dat o.a. de datum, bedrijfsstempel, handtekening bedrijfsmedewerker en omschrijving van de aankoop aanwezig en duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast moeten de bedragen op de kwitanties omschreven zijn in SRD.