Restitutie aanvragen

Hebt u gebruik gemaakt van de diensten van de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, huidtherapeut, psycholoog of opticien dan maakt u voortaan gebruik van de Whatsapp-procedure.

Hebt u gebruik gemaakt van andere dan hierboven genoemde diensten en komt u in aanmerking voor restitutie dan volgt u ook de Whatsapp-procedure.

Heeft u vragen? Maak contact op 477-101 toestelnummers: 227, 282, 288

• U slaat een van de volgende Whatsapp-nummers op: +597 881-4465

• U maakt een foto van de volgende documenten:
   o De kwitantie(s)
   o De SZF-kaart
   o De ID-kaart van de degene op wie de aanvraag betrekking heeft
   o De bankgegevens: bankinstelling, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder

• Het SZF doet de betaling uitsluitend middels bankovermaking of Mopé.

Wenst u de betaling via Mopé te ontvangen, dan appt u ook het daartoe bestemde telefoonnummer. U ontvangt te allen tijde een ontvangstbevestiging van het SZF.