Welkom bij het SZF!

Nieuws

Aan houders van SZF-kaarten met een BaZo- en BZV-polis (einddatum: vóór 31 oktober 2020)

Houders van SZF-kaarten met een BaZo- en BZV-polis die een einddatum hebben vóór 31 oktober 2020, let op! In navolging van de eerdere bekendmaking vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over het aanvragen van premiesubsidie voor ...
Lees meer

BZV en BaZo verzekerden let op!

BZV en BaZo verzekerden let op! Per 1 november 2020 zal een gewijzigde procedure gelden voor het aanvragen van premiesubsidie voor de basiszorgverzekering (BaZo/BZV). In het kader daarvan zal de geldigheidsduur op de SZF kaarten van de Bazo- en BZV ...
Lees meer

Verlenging SZF-kaart met als polis BZV en BaZo

SZF-verzekerden die in het bezit zijn van een SZF-kaart met als polis BZV en BaZo opgelet! De geldigheidsduur op de SZF-kaarten van de BaZo- en BZV- verzekerden met een einddatum liggende in de periode 31 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, wor ...
Lees meer

Persbericht: Amar Randjitsing nieuwe algemeen directeur SZF

Amar Randjitsing (50) is per 5 oktober 2020 aangesteld als algemeen directeur bij de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF). In deze functie volgt hij Ricky Kromodihardjo op, die op 30 juli 2020 werd bedankt. Randjitsing is bedrijfseconoom en heeft ee ...
Lees meer

SZF in cijfers

Huisartsen poliklinieken
213
Specialisten
207
Apotheken
81

Download SZF Connect