Welkom bij het SZF!

Nieuws

Directie SZF betreurt werkneerlegging bond

Doet beroep op verantwoordelijkheidsgevoel medewerkers De directie van de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) betreurt het dat de bond bij de organisatie (AZVWB) het werk op donderdag 26 maart om 13.30 uur heeft neergelegd. Het bondsbestuur heeft h ...
Lees meer

Dienstverlening Restitutieaanvraag i.v.m. COVID-19 (Corona Virus)

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 in Suriname treft de afdeling Overige Declaraties (Restitutie) van de Stichting Staatsziekenfonds Suriname (het SZF) de volgende maatregelen:Alle SZF-kantoren zijn met ingang v ...
Lees meer

Geldigheidsduur SZF-Kaarten i.v.m. COVID-19 (Corona Virus)

In verband met het gevaar voor besmetting met het COVID-19 virus maakt de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) het navolgende bekend.SZF verplicht-, Bazo- en BZV-verzekerden die zich in de maanden maart 2020 en april 2020 zouden moeten aanmelden op ...
Lees meer

Dienstverlening SZF-Apotheek i.v.m. COVID-19 (Corona Virus)

Hierbij maakt de SZF-Apotheek bekend dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe wordt aangepast. De apotheek zal zoveel als mogelijk recepten per WhatsApp-dienst afhandelen. U maakt een duidelijke foto van de receptbladen, geldige verzekeringspas ...
Lees meer

SZF in cijfers

Huisartsen poliklinieken
213
Specialisten
207
Apotheken
81

Download SZF Connect