Vrijwillige Verzekerden

Premiebetalingsbewijzen
WhatsApp: +597 860-8141 of +597 860-8586

Verzekerdenregistratie
WhatsApp:+597 841-4173 of +597 841-4174
E-mail: [email protected] | [email protected]

U dient te mailen: [email protected]

Bij de indiening dienen de volgende bescheiden c.q. documenten te worden gemaild
(nr. 4 t/m 9 zijn optioneel):

1. Een volledig ingevuld SZF-aanvraagformulier Vrijwillig Verzekerden t.b.v. Personen;

2. Een volledig ingevuld SZF Intakeformulier;

3. Een verklaring (niet ouder dan 7 dagen) van een erkende laboratorium of gynaecoloog inzake graviditeit (zwangerschap). (Voor vrouwen van 15 tot en met 45 jaar);

4. Identiteitsbewijzen van iedereen boven 16 jaar (ID);

5. Familieboekje;/geboorte akte/geboorte bewijs;

6. SZF-uittreksel van CBB (voor concubines, studerende kinderen van 21 tot en met 26 jaar);

7. Schoolverklaring voor studenten van 17 tot en met 26 jaar;

8. Voogdijbeschikking/ Verklaring Bufaz (voogdijschap);

9. Borgstelling (minderjarigen);

10. Verblijfsvergunning/paspoort;

11. Voorwaarden Personenverzekering;

12. Medisch dossier meenemen bij het gesprek met een van de artsen van de Medische Dienst: -indien u onder behandeling bent (geweest <12 maanden) van een specialist; -indien u 50 jaar of ouder bent.

• Indien de aspirant-verzekerde zich alleen wil verzekeren dient hij de stukken genoemd in de punten 1, 2, 4 te overleggen. (Zie tab nieuwe aanvragen en bijzchrijvingen)

• Indien het een vrouwelijke aspirant verzekerde betreft is punt 3 ook van toepassing.

• Afhankelijk van de situatie kan ook naar het familieboekje worden gevraagd.

• Voor Gezinsverzekering met inschrijving van wederhelft en/of kinderen, moeten de stukken genoemd onder punt 1, 2, 3, 4, 5 (van alle te verzekeren personen), 6, 7, 8 en 9 (indien van toepassing) worden overgelegd. (Zie tab nieuwe aanvragen en bijzchrijvingen)

• Bij de indiening moeten alle te verzekeren gezinsleden aanwezig zijn. Uitzondering op deze regel zijn pas geboren baby’s van reeds verzekerde vrouwen.

Betalingen geschieden contact op het Hoofdkantoor en via digitale betalingsapplicaties zoals: MOPE/ Mobile banking/ overmaking.

• in de omschrijving uw SZF-nummer, naam en premieperiode vermelden. U maakt over naar een van de volgende bankrekeningnummers:

• Finabank rekeningnummer: 1000408464
• Hakrinbank rekeningnummer: 20579.56.05
• DSB rekeningnummer: 10.11.006
• DSB Nickerie rekeningnummer: 80.13.292
• RB rekeningnummer: 0120.336.195
• VCB rekeningnummer: 122.513.468

• U appt uw betalingsbewijs naar het telefoonnummer +597 860-8141 of +597 860-8586 of verstuurt een e-mail naar het e-mailadres [email protected]

• U geeft in hetzelfde bericht aan op welk telefoonnummer u de nieuwe kaart(en) wenst te ontvangen

• Vanuit het SZF ontvangt u via de Mopé-app, (Whatsapp, mail of sms )een betaalverzoek waarin is opgenomen de te betalen premie en de periode waarvoor betaald moet worden.

• Gaat u akkoord met dit bedrag, dan accepteert u het betaalverzoek en kunt u dit verzoek via de Mopé-app accepteren maakt u het te betalen bedrag vanuit uw Mopé-wallet over naar de e-wallet van het SZF.

• De betaalverzoeken via de Mopé-app worden u uitsluitend toegestuurd door het telefoonnummer
+597 896-5226. Ontvangt u betaalverzoeken vanuit een ander nummer vragen wij u dit niet te accepteren.

Bij de Finabank en de VCB worden bij storting van de premie geen kosten in rekening gebracht. Nadat u gestort heeft, dient u contact te maken met het SZF.

Werkwijze storting premie bij de Finabank

Storting
• U meldt zich aan bij één van de Finabank-kantoren
• U ontvangt daar een speciaal stortingsformulier
• U vult het stortingsformulier volledig in
• U gaat met stortingsformulier en te betalen bedrag naar de kassa bij de Finabank

Aanmelden voor nieuwe SZF-kaart
• U maakt een foto van het stortingsbewijs
• U stuurt de foto via Whatsapp naar +597 860 81 41 of +597 860 85 86
• U ontvangt uw nieuwe SZF-kaart(en) via Whatsapp

Maak gebruik van de mooie samenwerking tussen het SZF en de Finabank en stort uw premie op tijd. U betaalt geen stortingskosten!

Voor meer informatie belt u met 134, optie 2.